Pirkite L'OREAL COLOR RICHE lūpų dažus ir laimėkite!

1. AKCIJOS UŽSAKOVAS IR KOORDINATORIUS

1.1 Akcijos L‘OREAL COLOR RICHE“, toliau tekste „Akcija“, užsakovas yra „L’Oréal Baltic“ SIA, įmonės registracijos kodas 40003492814, juridinis adresas Citadeles g. 12, Rīga, LV-1010, Latvija, toliau tekste „Užsakovas“.

1.2 Atstovaudamas Užsakovo interesus, su Akcija susijusius veiksmus vykdo Akcijos koordinatorius UAB „Kosmelita“, bendrovės registracijos Nr. 134519743 , juridinis adresas Taikos pr. 100F, LT-51194 Kaunas. Toliau tekste – „Koordinatorius“.

2. AKCIJOS VIETA IR PERIODAS

2.1 Akcija vyksta nuo 2019 m. gegužės 8 d. (pirmoji registracijos diena) iki 2019 m. gegužės  31 d. (paskutinė registracijos diena).

2.2 Akcija vyksta „Eurokos“ elektroninėje ir fizinėse parduotutvėse.

3. AKCIJOS DALYVIAI

3.1 Akcijoje turi teisę dalyvauti visi fiziniai asmenys, gyvenantys Lietuvos Respublikos teritorijoje ir Akcijos metu įsigiję bet kuriuos 1 L‘Oreal Paris Color Riche lūpų dažus (pagal 13 punkto sąrašą)  iš „Eurokos“ elektroninės arba fizinės parduotuvės ir palikę komentarą Eurokos Facebook paskyroje po konkurso įrašu su tekstu „Mano mylimiausia Color Riche lūpų dažų spalva yra – XX“.

3.2 Akcijoje negali dalyvauti SIA „L’Oréal Baltic“ ir UAB „Kosmelita“ darbuotojai bei jų šeimų nariai.

4. AKCIJOS PRIZŲ FONDAS

4.1 Akcijos prizas – 50 EUR vertės L‘Oreal Paris makiažo priemonių rinkiniai – 6 vnt.

5. DALYVAVIMO SĄLYGOS

5.1 Asmenys, norintys dalyvauti Akcijoje ir laimėti vieną iš Akcijos prizų, privalo atitikti šių taisyklių 3 punkte aptartas sąlygas ir Akcijos metu (nuo 2019 m. gegužės 8 d. iki 2019 m. gegužės 31 d.) įsigyti bet kuriuos 1 L‘Oreal Paris Color Riche lūpų dažus (pagal 13 punkto sąrašą) iš „Eurokos“ fizinės ar el. parduotuvės.

  • Asmenys, įsigiję bet kuriuos 1 L‘Oreal Paris Color Riche lūpų dažus (pagal 13 punkto sąrašą)  iš „Eurokos“ elektroninės arba fizinės parduotuvės, turi Eurokos Facebook paskyroje po konkurso įrašu įkelti komentarą su tekstu „Mano mylimiausia Color Riche lūpų dažų spalva yra – XX“.  

5.2 Atlikęs veiksmus  nurodytu būdu, Akcijos dalyvis prisiima visą atsakomybę už informacijos teisingumą, tikslumą ir klaidas įvedant informaciją.

5.3 Vienas dalyvis gali registruotis Akcijoje neribotą kiekį kartų, kiekvieną kartą įsigijęs bet kuriuos 1 L‘Oreal Paris Color Riche lūpų dažus (pagal 13 punkto sąrašą) iš „Eurokos“ elektroninės arba fizinės parduotuvės ir įkeldamas komentarą Eurokos Facebook paskyroje po konkurso įrašu  –  tai padidina šansus laimėti.  

5.4 Visos Akcijos metu vienas elelktroninės parduotuvės užsakymo numeris arba fizinės parduotuvės kvitas gali laimėti tik 1 (vieną) prizą.

5.5 Elektroininės parduotuvės užsakymo dokumentą arba fizinės parduotuvės kvitą būtina išsaugoti iki Akcijos pabaigos, jį reikės pateikti atsiimant prizą.

5.6 Elektroininės parduotuvės užsakymo dokumente arba fizinės parduotuvės kvite turi aiškiai matytis užsakymo numeris, užsakymo data ir Akcijos prekių, įsigytų Akcijos laikotarpiu, pavadinimai bei kaina.

5.7 Jei prizo laimėtojas negali pateikti šiose taisyklėse nurodytų pirkinį patvirtinančių dokumentų prizas nebus išduotas.

6. LAIMĖTOJŲ NUSTATYMAS

6.1 Prizų laimėtojai bus nustatomi atsitiktinumo principu.

6.2 2019 m. gegužės 15 d., gegužės 22 d., gegužės 29 d.  bus vykdomi  lošimai, kurių metu bus nustatyti po 2 (du) laimėtojus, kuriems atiteks 4 punkte įvardintas prizas. Viso bus ištraukti 6 laimėtojai.

7. LAIMĖTOJŲ SKELBIMAS

7.1 Lošimo nugalėtojai bus paskelbti interneto svetainėje www.eurokos.lt  per 2 (dvi) darbo dienas po kiekvieno lošimo, t.y. iki 2019 m. gegužės 17 d., gegužės 24 d., gegužės 31 d.

7.2 Su Akcijos laimėtojais bus susisiekta asmeniškai per 3 darbo dienas po lošimo.

8. PRIZŲ ATSIĖMIMAS

8.1 Laimėtojai, norintys gauti prizą, turi pateikti Akcijos Koordinatoriui laimingojo el. parduotuvės užsakymo dokumentą arba fizinės parduotuvės kvitą el. paštu info@eurokos.lt; ar atvykus į Akcijos koordinatoriaus patalpas, adresu UAB „Kosmelita“, Taikos pr. 100F, LT-51194 Kaunas, iki 2019 m. birželio  mėn. 15 d. Papildoma informacija teikiama telefonu +370 37 350105 (darbo dienomis 10.00–16.00).

8.2 Jei Akcijos laimėtojas yra nepilnametis, pateikti už jį duomenis turi vienas iš tėvų ar globėjų, taip pat jis turi pateikti savo asmens tapatybę ir globą patvirtinantį dokumentą.

8.3 Prizai laimėtojams bus įteikti iki 2019 m. birželio 30 d.

8.4 Atsiėmę prizus, laimėtojai neturi teisės kreiptis į Akcijos rengėjus ar kitas instancijas su pretenzijomis dėl prizų.

8.5 Laimėtojai, kurie nepateiks 8.1. punkte išvardintų dokumentų bei kitų prizų distribucijai reikalingų duomenų iki numatyto termino pabaigos, praras teisę į prizą ir jis liks Akcijos Užsakovo nuosavybėje.

8.6 Akcijos rengėjai neatsako už galimus prizų laimėtojų nuostolius, patirtus naudojant prizus.

8.7 Prizas nekeičiamas į kitą prizą ar grynuosius pinigus.  

8.8 Akcijos rengėjai neatsako už Akcijos dalyvių pašalinimą iš lošimo ir prizų neišdavimą, jei Akcijos dalyvis nesilaiko šių taisyklių, jo pateikta informacija yra neteisinga ar netiksli. 

9. UŽSAKOVO ATSAKOMYBĖ

9.1 Užsakovas neatsako už prizų išdavimą, jei dalyvis neteisingai užpildė duomenis.

9.2 Užsakovas neatsako už internetinio ryšio trikdžius. Atsiradus techniniams nesklandumams, keliantiems kliūtis organizuojamos Akcijos vykdymui, Užsakovas deda visas galimas pastangas kuo greičiau jas pašalinti.

9.3 Užsakovas pasilieka teisę keisti Akcijos taisykles ir sąlygas bei įsipareigoja iš anksto apie tai informuoti internetinėje svetainėje www.eurokos.lt.

10. AKCIJOS DALYVIO IŠLAIDOS

10.1 Norėdamas laimėti prizą, dalyvis turi įsigyti bet kuriuos 1 L‘Oreal Paris Color Riche lūpų dažus (pagal 13 punkto sąrašą) iš „Eurokos“ elektroninės parduotuvės arba fizinės parduotuvės.

11. SKUNDŲ PATEIKIMO IR NAGRINĖJIMO TVARKA

11.1 Visos Akcijos taisyklės, nustatytos šio dokumento, yra galutinės ir vienodos visiems Akcijos dalyviams.

11.2 Akcijos dalyviai turi teisę reikšti pretenzijas dėl Akcijos vykdymo iki 2019 06 30, pateikdami raštišką pareiškimą UAB „Kosmelita“, Taikos pr. 100F, LT-51194 Kaunas. Į visas pretenzijas bus atsakyta per 30 kalendorinių dienų. Telefonas pasiteirauti  +370 37 350105 (darbo dienomis 10.00–16.00).

11.3 Visi skundai bus sprendžiami remiantis Lietuvos Respublikos įstatymais.

12. PAPILDOMA INFORMACIJA

12.1 Papildoma informacija teikiama telefonu +370 37 350105 ar el. paštu info@eurokos.lt.

13. PRODUKTŲ SĄRAŠAS

EAN kodas

Pavadinimas

3054080055815

L'Oreal lūpų dažai Color Riche 226

3600522851110

L'Oreal lūpų dažai Color Riche 230 Coral Showroom

3600521342015

L'Oreal lūpų dažai Color Riche 258 Berry Bl

3054080055846

L'Oreal lūpų dažai Color Riche 303 Rose Tendre

3054080073741

L'Oreal lūpų dažai Color Riche 328

3054080055839

L'Oreal lūpų dažai Color Riche 302 Bois De Rose

3600520032276

L'Oreal lūpų dažai Color Riche 345

3600521966365

L'Oreal lūpų dažai Color Riche INTENSE 373

3600521966372

L'Oreal lūpų dažai Color Riche 374 IntensePl

3600521966402

L'Oreal lūpų dažai Color Riche INTENSE 377

3600520277363

L'Oreal lūpų dažai Color Riche 453

3600522446095

L'Oreal lūpų dažai Color Riche Collection Exclusive CP2 Peach Skin

3600522446118

L'Oreal lūpų dažai Color Riche Collection Exclusive CP4 Greige Glow

3600523399796

L'Oreal lūpų dažai Color Riche Matte 103

3600523399826

L'Oreal lūpų dažai Color Riche Matte 104

3600523399840

L'Oreal lūpų dažai Color Riche Matte 241

3600523399871

L'Oreal lūpų dažai Color Riche Matte 346

3600523400010

L'Oreal lūpų dažai Color Riche Matte 347

3600523400027

L'Oreal lūpų dažai Color Riche Matte 348

3600523399888

L'Oreal lūpų dažai Color Riche Matte 349

3600523399956

L'Oreal lūpų dažai Color Riche Matte 430

3600523399789

L'Oreal lūpų dažai Color Riche Matte 633

3600523399802

L'Oreal lūpų dažai Color Riche Matte 634

3600523399819

L'Oreal lūpų dažai Color Riche Matte 636

3600523399932

L'Oreal lūpų dažai Color Riche Matte 640

3600523465408

L'Oreal lūpų dažai Color Riche Shine 109 Pursue Pretty

3600523465255

L'Oreal lūpų dažai Color Riche Shine 111 Instaheaven

3600523465262

L'Oreal lūpų dažai Color Riche Shine 112 Only in Paris

3600523465347

L'Oreal lūpų dažai Color Riche Shine 245 High on Craze

3600523465286

L'Oreal lūpų dažai Color Riche Shine 350 Insanesation

3600523465309

L'Oreal lūpų dažai Color Riche Shine 352  Beauty Guru

3600523465231

L'Oreal lūpų dažai Color Riche Shine 642 #MLBB

3600523465385

L'Oreal lūpų dažai Color Riche Shine 643 Hot irl

3600523518777

L'Oreal lūpų dažai Color Riche Shine 905 BAE

3600523656875

L'Oreal lūpų dažai Isabel Marant Collection Color Riche Matte "Smile", 01 Belleville Rodeo

3600523656882

L'Oreal lūpų dažai Isabel Marant Collection Color Riche Matte "Smile", 02 La Butte Marshall

3600523656899

L'Oreal lūpų dažai Isabel Marant Collection Color Riche Matte "Smile", 03 Palais Royal Field

3600523656905

L'Oreal lūpų dažai Isabel Marant Collection Color Riche Matte "Smile", 04 Saint Germain Road

3600523656929

L'Oreal lūpų dažai Isabel Marant Collection Color Riche Matte "Smile", 06 La Seine Shadow

3600523656936

L'Oreal lūpų dažai Isabel Marant Collection Color Riche Matte "Smile", 07 Bastille Whistle

Konkurso laimėtojai

  • 1. Jūratė Šutienė, Kauno m.
  • 2. VIDA LAUKAGALIENE, Panevėžio m.
  • 3. Brigita Jancevičienė , Vilniaus m.
  • 4. Renalda Badaukiene, Telšių r.
  • 5. Loreta Miškinienė, Zarasų r.