Pirkite L‘Oréal Paris veido priežiūros priemonių ir laimėkite makiažą pas Justiną Gafaro

Akcijos „Laimėk makiažą pas Justiną Gafaro “ taisyklės:

  1. AKCIJOS RENGĖJAS

1. 1 Akcijos „Laimėk makiažą pas Justiną Gafaro “, toliau tekste „Akcija“, rengėjas, užsakovas ir koordinatorius yra UAB „Kosmelita“, bendrovės registracijos Nr. 134519743 , juridinis adresas Taikos pr. 100F, LT-51194 Kaunas. Toliau tekste – „Akcijos rengėjas“

1.2 Akcija vyksta nuo 2020 m. lapkričio 04 d. (pirmoji registracijos diena) iki 2020 m. lapkričio 24 d. (paskutinė registracijos diena).

1.3 Akcija vyksta „Eurokos“ internetinėje parduotutvėje bei Lietuvos teritorijoje esančiose „Eurokos“ parduotuvėse, kuriose prekiaujama Akcijos prekėmis.

2. AKCIJOS DALYVIAI

2.1 Akcijoje turi teisę dalyvauti visi fiziniai asmenys, gyvenantys Lietuvos Respublikos teritorijoje ir Akcijos metu įsigiję bet kurių „Eurokos“ internetinėje parduotuvėje parduodamų L‘Oréal Paris veido priežiūros priemonių ne mažiau nei už 10,00 € ir užsiregistravę Akcijai šių taisyklių 5 punkte nurodytu būdu.

2.3 Akcijoje negali dalyvauti UAB „Kosmelita“ darbuotojai bei jų šeimų nariai.

3. AKCIJOS PRIZŲ FONDAS

3.1 Akcijos prizas– GAFARO makiažo studijos dovanų kuponas makiažui pas Justiną Gafaro  (1 vnt. po 60 €)

4. DALYVAVIMO SĄLYGOS

4.1 Asmenys, norintys dalyvauti Akcijoje ir laimėti vieną iš Akcijos prizų, privalo atitikti šių taisyklių 3 punkte aptartas sąlygas ir Akcijos metu (nuo 2020 m. lapkričio 04 d. iki 2020 m. lapkričio 24 d.) įsigyti bet kurių „Eurokos“ internetinėje parduotuvėje parduodamų L‘Oréal Paris veido priežiūros priemonių ne mažiau nei už 10,00 €.

4.2 Asmenys, įsigiję Akcijos produktų, parduodamų „Eurokos“ internetinėje parduotuvėje, turi interneto svetainėje www.eurokos.lt registruoti pirkinio kvito (arba el. parduotuvės užsakymo) numerį ir nurodyti šiuos duomenis:

  • Vardą;
  • Pavardę;
  • Telefono nr.;
  • El. pašto adresą;
  • Pirkinio kvito arba el. parduotuvės užsakymo nr.

4.3 Užsiregistravęs Akcijoje 5.2 punkte nurodytu būdu, Akcijos dalyvis prisiima visą atsakomybę už informacijos teisingumą, tikslumą ir klaidas įvedant informaciją.

4.4 Neteisingai ar nepilnai užregistruoti duomenys nagrinėjami nebus, o juos pateikęs asmuo bus šalinamas iš Akcijos dalyvių sąrašo.

4.5 Vienas dalyvis gali registruotis Akcijoje neribotą kiekį kartų, kiekvieną kartą įsigijęs bet kurių Akcijos priemonių, parduodamų „Eurokos“ internetinėje parduotuvėje ne mažiau nei už 10,00 € ir registruodamas naują unikalų pirkinio kvito numerį – tai padidina šansus laimėti.

4.6. Visi registruoti unikalūs pirkinio kvitų numeriai dalyvaus Akcijoje. Pakartotinai registruojami pirkinio kvitų numeriai Akcijoje nedalyvaus – jie bus panaikinti.   

4.7. Visos Akcijos metu vienas užregistruotas kvito numeris gali laimėti tik 1 (vieną) prizą.

4.8. Pirkinio kvitą būtina išsaugoti iki Akcijos pabaigos, jį reikės pateikti atsiimant prizą.

4.9. Pirkinio kvite turi aiškiai matytis pirkinio kvito numeris, kuris turi atitikti registruotą Akcijoje pirkinio kvito numerį, pirkinio kvito data ir Akcijos prekių, įsigytų Akcijos laikotarpiu, pavadinimai bei kaina.

4.10. Jei prizo laimėtojas negali pateikti šiose taisyklėse nurodytų asmens tapatybę ir pirkinį patvirtinančių dokumentų arba šiuose dokumentuose pateikta informacija nesutampa su Akcijos metu atlikta laimėjusia registracija, prizas nebus išduotas.

4.11. Registruodamasis dalyvis automatiškai išreiškia savo sutikimą, kad jo asmens duomenys būtų naudojami Akcijos administravimo (registracijų kaupimas, laimėtojų nustatymas, laimėtojų skelbimas, prizų išdavimas) tikslais ir suteikti Akcijos rengėjui. Visa asmeninė informacija yra laikoma visiškai konfidencialia. Akcijos dalyvių pateikta su dalyvavimu Akcijoje susijusi informacija ir asmeniniai duomenys apibendrinami, apdorojami ir saugomi pagal Lietuvos Respublikos įstatymų ir norminių aktų reikalavimus dėl asmens duomenų apsaugos.

5. LAIMĖTOJŲ NUSTATYMAS

5.1 Prizų laimėtojai bus nustatomi atsitiktinumo principu, padedant kompiuterio programoms.

5.2 Pasibaigus Akcijai, 2020 m. lapkričio 24 d. bus vykdomas vienas lošimas, kurio metu bus nustatytas 1 laimėtojas, kuriam atiteks 4 punkte įvardintas prizas.

6. LAIMĖTOJŲ SKELBIMAS

6.1 Lošimo nugalėtojas bus paskelbtas interneto svetainėje www.eurokos.lt per 3 (tris) darbo dienas po lošimo, t.y. iki 2020 m. lapkričio 28 d.

6.2 Su Akcijos laimėtoju bus susisiekta asmeniškai per 3 darbo dienas po lošimo registracijos metu nurodytu telefono numeriu ar el. paštu.

7. PRIZŲ ATSIĖMIMAS

7.1. Laimėtojas, norintis gauti prizą, turi pateikti Akcijos rengėjui laimingojo pirkinio kvito ir asmens tapatybės dokumento kopijas bei gyvenamosios vietos adresą su pašto kodu el. paštu (info@eurokos.lt); ar atvykus į Akcijos rengėjo patalpas, pasirinktą „Eurokos“ parduotuvę  , iki 2020 m. gruodžio mėn. 24 d. Papildoma informacija teikiama telefonu +370 686 21732 (darbo dienomis 10.00–17.00).

7.2. Jei Akcijos laimėtojas yra nepilnametis, pateikti už jį duomenis turi vienas iš tėvų ar globėjų, taip pat jis turi pateikti savo asmens tapatybę ir globą patvirtinantį dokumentą.

7.3. Prizas laimėtojui bus įteiktas iki 2020 m. gruodžio mėn. 24 d.

7.4. Atsiėmęs prizą, laimėtojas neturi teisės kreiptis į Akcijos rengėjus ar kitas instancijas su pretenzijomis dėl prizo.

7.5. Laimėtojas, kuris nepateiks 8.1. punkte išvardintų dokumentų bei kitų prizų distribucijai reikalingų duomenų iki numatyto termino pabaigos, praras teisę į prizą ir jis liks Akcijos rengėjo nuosavybėje.

7.6. Akcijos rengėjai neatsako už galimus prizų laimėtojų nuostolius, patirtus naudojant prizus.

7.7. Prizas nekeičiamas į kitą prizą ar grynuosius pinigus.  

7.8. Akcijos rengėjai neatsako už Akcijos dalyvių pašalinimą iš lošimo ir prizų neišdavimą, jei Akcijos dalyvis nesilaiko šių taisyklių, jo pateikta informacija yra neteisinga ar netiksli.

8. AKCIJOS RENGĖJO ATSAKOMYBĖ

8.1. Akcijos rengėjas neatsako už prizų išdavimą, jei dalyvis registracijos metu neteisingai užpildė duomenis.

8.2. Akcijos rengėjas neatsako už internetinio ryšio trikdžius. Atsiradus techniniams nesklandumams, keliantiems kliūtis organizuojamos Akcijos vykdymui, Akcijos rengėjas deda visas galimas pastangas kuo greičiau jas pašalinti.

8.3. Akcijos rengėjas pasilieka teisę keisti Akcijos taisykles ir sąlygas bei įsipareigoja iš anksto apie tai informuoti internetinėje svetainėje www.eurokos.lt

9. AKCIJOS DALYVIO IŠLAIDOS

9.1 Norėdamas laimėti prizą, dalyvis turi įsigyti bet kurių „Eurokos“ internetinėje parduotuvėje parduodamų L‘Oréal Paris veido priežiūros priemonių ne mažiau nei už 10,00 €.

9.2 Registracija Akcijos svetainėje yra nemokama.

10. SKUNDŲ PATEIKIMO IR NAGRINĖJIMO TVARKA

10.1  Visos Akcijos taisyklės, nustatytos šio dokumento, yra galutinės ir vienodos visiems Akcijos dalyviams.

10.2 Akcijos dalyviai turi teisę reikšti pretenzijas dėl Akcijos vykdymo iki 2021 05 27, pateikdami raštišką pareiškimą UAB „Kosmelita“, Taikos pr. 100F, LT-51194 Kaunas. Į visas pretenzijas bus atsakyta per 30 kalendorinių dienų. Telefonas pasiteirauti  +370 686 21732 (darbo dienomis 10.00–17.00).

10.3 Visi skundai bus sprendžiami remiantis Lietuvos Respublikos įstatymais.

11. PAPILDOMA INFORMACIJA

11.1 Papildoma informacija teikiama telefonu +370 686 21732 ar el. paštu info@eurokos.lt

Konkurso laimėtojai

  • 1. Agata Potkina, Vilniaus r.