Pirkite GARNIER priemones ir laimėkite DVIRATĮ LEADER FOX!

Akcijos „Garnier dienos“ taisyklės:

1. AKCIJOS UŽSAKOVAS IR KOORDINATORIUS

1.1 Akcijos Garnier dienos“, toliau tekste „Akcija“, užsakovas yra „L’Oréal Baltic“ SIA, įmonės registracijos kodas 40003492814, juridinis adresas Citadeles g. 12, Rīga, LV-1010, Latvija, toliau tekste „Užsakovas“.

1.2 Atstovaudamas Užsakovo interesus, su Akcija susijusius veiksmus vykdo Akcijos koordinatorius UAB „Kosmelita“, bendrovės registracijos Nr. 134519743, juridinis adresas Taikos pr. 100F, LT-51194 Kaunas. Toliau tekste – „Koordinatorius“.

1.3 Užsakovo vardu ir atstovaudamas jo interesus, Akcijos prizų distribuciją vykdo prizų koordinatorius UAB „Kombo grupė“, įmonės kodas 304738167, juridinis adresas: M. K. Paco g. 4, Vilnius, Lietuva, toliau tekste – „Prizų Koordinatorius“.

2. AKCIJOS VIETA IR PERIODAS

2.1 Akcija vyksta nuo 2019 m. vasario 1 d. (pirmoji registracijos diena) iki 2019 m. vasario 26 d. (paskutinė registracijos diena).

2.2 Akcija vyksta „Eurokos“ internetinėje parduotutvėje bei Lietuvos teritorijoje esančiose „Eurokos“ parduotuvėse, kuriose prekiaujama Akcijos produktais.

3. AKCIJOS DALYVIAI

3.1 Akcijoje turi teisę dalyvauti visi fiziniai asmenys, gyvenantys Lietuvos Respublikos teritorijoje ir Akcijos metu įsigiję bet kurių iš „Eurokos“ parduotuvėse ar internetinėje „Eurokos“ parduotuvėje parduodamų „Garnier“ produktų už ne mažiau nei 6,99 € ir užsiregistravę Akcijai šių taisyklių 5 punkte nurodytu būdu.

3.2 Akcijoje negali dalyvauti SIA „L’Oréal Baltic“, UAB „Kosmelita“ ir UAB „Kombo grupė“ darbuotojai bei jų šeimų nariai.

4. AKCIJOS PRIZŲ FONDAS

4.1 Akcijos prizas – dviratis LEADER FOX – 1 vnt. (1 vnt. vertė – 399 EUR).

5. DALYVAVIMO SĄLYGOS

5.1 Asmenys, norintys dalyvauti Akcijoje ir laimėti vieną iš Akcijos prizų, privalo atitikti šių taisyklių 3 punkte aptartas sąlygas ir Akcijos metu (nuo 2019 m. vasario 1 d. iki 2019 m. vasario 26  d.) įsigyti bet kurių iš „Eurokos“ parduotuvėse ar internetinėje „Eurokos“ parduotuvėje parduodamų „Garnier“ produktų už ne mažiau nei 6,99 €.

5.2 Asmenys, įsigiję Akcijos produktų, parduodamų „Eurokos“ parduotuvėse, turi interneto svetainėje www.eurokos.lt registruoti pirkinio kvito (arba el. parduotuvės užsakymo) numerį ir nurodyti šiuos duomenis:

  • Vardą;
  • Pavardę;
  • Telefono nr.;
  • El. pašto adresą;
  • Pirkinio kvito arba el. parduotuvės užsakymo nr.

5.3 Užsiregistravęs Akcijoje 5.2 punkte nurodytu būdu, Akcijos dalyvis prisiima visą atsakomybę už informacijos teisingumą, tikslumą ir klaidas įvedant informaciją.

5.4 Neteisingai ar nepilnai užregistruoti duomenys nagrinėjami nebus, o juos pateikęs asmuo bus šalinamas iš Akcijos dalyvių sąrašo.

5.5 Vienas dalyvis gali registruotis Akcijoje neribotą kiekį kartų, kiekvieną kartą įsigijęs bet kurių Akcijos produktų, parduodamų „Eurokos“ parduotuvėse už ne mažiau nei 6,99 € ir registruodamas naują unikalų pirkinio kvito numerį – tai padidina šansus laimėti.  

5.6 Visi registruoti unikalūs pirkinio kvitų numeriai dalyvaus Akcijoje. Pakartotinai registruojami pirkinio kvitų numeriai Akcijoje nedalyvaus – jie bus panaikinti.   

5.7 Visos Akcijos metu vienas užregistruotas kvito numeris gali laimėti tik 1 (vieną) prizą.

5.8 Pirkinio kvitą būtina išsaugoti iki Akcijos pabaigos, jį reikės pateikti atsiimant prizą.

5.9 Pirkinio kvite turi aiškiai matytis pirkinio kvito numeris, kuris turi atitikti registruotą Akcijoje pirkinio kvito numerį, pirkinio kvito data ir Akcijos prekių, įsigytų Akcijos laikotarpiu, pavadinimai bei kaina.

5.10 Jei prizo laimėtojas negali pateikti šiose taisyklėse nurodytų asmens tapatybę ir pirkinį patvirtinančių dokumentų arba šiuose dokumentuose pateikta informacija nesutampa su Akcijos metu atlikta laimėjusia registracija, prizas nebus išduotas.

5.11 Registruodamasis dalyvis automatiškai išreiškia savo sutikimą, kad jo asmens duomenys būtų naudojami Akcijos administravimo (registracijų kaupimas, laimėtojų nustatymas, laimėtojų skelbimas, prizų išdavimas) tikslais ir suteikti Akcijos Koordinatoriui bei Prizų koordinatoriui. Visa asmeninė informacija yra laikoma visiškai konfidencialia. Akcijos dalyvių pateikta su dalyvavimu Akcijoje susijusi informacija ir asmeniniai duomenys apibendrinami, apdorojami ir saugomi pagal Lietuvos Respublikos įstatymų ir norminių aktų reikalavimus dėl asmens duomenų apsaugos.

6. LAIMĖTOJŲ NUSTATYMAS

6.1 Prizų laimėtojai bus nustatomi atsitiktinumo principu, padedant kompiuterio programoms.

6.2 Pasibaigus Akcijai, 2019 m. vasario 28 d. bus vykdomas vienas lošimas, kurio metu bus nustatytas 1 (vienas) laimėtojas, jam atiteks 4 punkte įvardintas prizas.

7. LAIMĖTOJŲ SKELBIMAS

7.1 Lošimo nugalėtojas bus paskelbtas interneto svetainėje www.eurokos.lt per 3 (tris) darbo dienas po lošimo, t.y. iki 2019 m. kovo 3 d.

7.2 Su Akcijos laimėtoju bus susisiekta asmeniškai per 3 darbo dienas po lošimo registracijos metu nurodytu telefono numeriu ar el. paštu.

8. PRIZŲ ATSIĖMIMAS

8.1 Laimėtojas, norintis gauti prizą, turi pateikti Akcijos Prizų Koordinatoriui laimingojo pirkinio kvito ir asmens tapatybės dokumento kopijas bei gyvenamosios vietos adresą su pašto kodu el. paštu (vexillum@vexillum.lt); ar atvykus į Akcijos Prizų koordinatoriaus patalpas, adresu UAB „Kombo grupė“, M. K. Paco g. 4, LT-10309 Vilnius, iki 2019 m. kovo mėn. 19 d. Papildoma informacija teikiama telefonu +370 5 270 9372 arba +370 650 97096 (darbo dienomis 10.00–17.00).

8.2 Jei Akcijos laimėtojas yra nepilnametis, pateikti už jį duomenis turi vienas iš tėvų ar globėjų, taip pat jis turi pateikti savo asmens tapatybę ir globą patvirtinantį dokumentą.

8.3 Prizas laimėtojui bus įteiktas iki 2019 m. kovo 30 d.

8.4 Atsiėmęs prizą, laimėtojas neturi teisės kreiptis į Akcijos rengėjus ar kitas instancijas su pretenzijomis dėl prizo.

8.5 Laimėtojas, kuris nepateiks 8.1. punkte išvardintų dokumentų bei kitų prizų distribucijai reikalingų duomenų iki numatyto termino pabaigos, praras teisę į prizą ir jis liks Akcijos Užsakovo nuosavybėje.

8.6 Akcijos rengėjai neatsako už galimus prizų laimėtojų nuostolius, patirtus naudojant prizus.

8.7 Prizas nekeičiamas į kitą prizą ar grynuosius pinigus.  

8.8 Akcijos rengėjai neatsako už Akcijos dalyvių pašalinimą iš lošimo ir prizų neišdavimą, jei Akcijos dalyvis nesilaiko šių taisyklių, jo pateikta informacija yra neteisinga ar netiksli. 

9. UŽSAKOVO ATSAKOMYBĖ

9.1 Užsakovas neatsako už prizų išdavimą, jei dalyvis registracijos metu neteisingai užpildė duomenis.

9.2 Užsakovas neatsako už internetinio ryšio trikdžius. Atsiradus techniniams nesklandumams, keliantiems kliūtis organizuojamos Akcijos vykdymui, Užsakovas deda visas galimas pastangas kuo greičiau jas pašalinti.

9.3 Užsakovas pasilieka teisę keisti Akcijos taisykles ir sąlygas bei įsipareigoja iš anksto apie tai informuoti internetinėje svetainėje www.eurokos.lt.

10. AKCIJOS DALYVIO IŠLAIDOS

10.1 Norėdamas laimėti prizą, dalyvis turi įsigyti bet kurių iš „Eurokos“ parduotuvėse parduodamų „Garnier“ produktų už ne mažiau nei 6,99 €.

10.2 Registracija Akcijos svetainėje yra nemokama.

11. SKUNDŲ PATEIKIMO IR NAGRINĖJIMO TVARKA

11.1 Visos Akcijos taisyklės, nustatytos šio dokumento, yra galutinės ir vienodos visiems Akcijos dalyviams.

11.2 Akcijos dalyviai turi teisę reikšti pretenzijas dėl Akcijos vykdymo iki 2018 10 27, pateikdami raštišką pareiškimą UAB „Kombo grupė“, M. K. Paco g. 4, LT-10309 Vilnius. Į visas pretenzijas bus atsakyta per 30 kalendorinių dienų. Telefonas pasiteirauti  +370 5 270 9372 arba +370 650 97096 (darbo dienomis 10.00–17.00).

11.3 Visi skundai bus sprendžiami remiantis Lietuvos Respublikos įstatymais.

12. PAPILDOMA INFORMACIJA

12.1 Papildoma informacija teikiama telefonais +370 5 270 9372, +370 650 97096 ar el. paštu vexillum@vexillum.lt.

Konkurso laimėtojai

  • 1. Asta Čekanauskienė, Panevėžio m.