Pirkite GARNIER "Olia" plaukų dažus ir LAIMĖKITE plaukų SPA procedūrą

Akcijos „GARNIER OLIA“ taisyklės:

 

 1. AKCIJOS UŽSAKOVAS IR KOORDINATORIUS
  1. Akcijos „GARNIER OLIA“, toliau tekste „Akcija“, užsakovas yra „L’Oréal Baltic“ SIA, įmonės registracijos kodas 40003492814, juridinis adresas Citadeles g. 12, Rīga, LV-1010, Latvija, toliau tekste „Užsakovas“.
  2. Atstovaudamas Užsakovo interesus, su Akcija susijusius veiksmus vykdo Akcijos koordinatorius UAB „Kosmelita“, bendrovės registracijos Nr. 134519743 , juridinis adresas Taikos pr. 100F, LT-51194 Kaunas. Toliau tekste – „Koordinatorius“.
 2. AKCIJOS VIETA IR PERIODAS
  1. Akcija vyksta nuo 2019 m. rugsėjo 3 d. (pirmoji registracijos diena) iki 2019 m. spalio 1 d. (paskutinė registracijos diena).
  2. Akcija vyksta „Eurokos“ fizinėse ir elektroninėje parduotuvėse.
 3. AKCIJOS DALYVIAI
  1. Akcijoje turi teisę dalyvauti visi fiziniai asmenys, gyvenantys Lietuvos Respublikos teritorijoje  Akcijos metu įsigiję bent 1 (vieną) bet kurią „GARNIER Olia“ plaukų dažų pakuotę (pagal 13 punkto sąrašą iš „Eurokos“ fizinės arba el. parduotuvės ir užsiregistravę Akcijai šių taisyklių 5 punkte nurodytu būdu.
  2. Akcijoje negali dalyvauti SIA „L’Oréal Baltic“ ir UAB „Kosmelita“ darbuotojai bei jų šeimų nariai.
 4. AKCIJOS PRIZŲ FONDAS
  1. Akcijos prizas – 4 dovanų kortelės plaukų procedūroms „SPA terapija galvos odos atgaivinimui“, kiekvienos vertė – 45 EUR.
 5. DALYVAVIMO SĄLYGOS
  1. Asmenys, norintys dalyvauti Akcijoje ir laimėti vieną iš Akcijos prizų, privalo atitikti šių taisyklių 3 punkte aptartas sąlygas ir Akcijos metu (nuo 2019 m. rugsėjo 3 d. iki 2019 m. spalio 1 d.) įsigyti bent 1 bet kurią „GARNIER Olia“ plaukų dažų pakuotę (pagal 13 punkto sąrašą) iš „Eurokos“ fizinės ar  el. parduotuvės.
  2. Asmenys, įsigiję bent 1 bet kurią „GARNIER Olia“ plaukų dažų pakuotę (pagal 13 punkto sąrašą) iš „Eurokos“ fizinės ar el. parduotuvės, turi interneto svetainėje www.eurokos.lt  skiltyje „KONKURSAI“ registruoti el. parduotuvės užsakymo numerį ir nurodyti šiuos duomenis:
 • Vardą;
 • Pavardę;
 • Telefono nr.;
 • El. pašto adresą;
 • Kvito numerį arba el. parduotuvės užsakymo nr.

5.3 Užsiregistravęs Akcijoje 5.2 punkte nurodytu būdu, Akcijos dalyvis prisiima visą atsakomybę už informacijos teisingumą, tikslumą ir klaidas įvedant informaciją.

5.4 Neteisingai ar nepilnai užregistruoti duomenys nagrinėjami nebus, o juos pateikęs asmuo bus šalinamas iš Akcijos dalyvių sąrašo.

5.5 Vienas dalyvis gali registruotis Akcijoje neribotą kiekį kartų, kiekvieną kartą įsigijęs bent 1 bet kurią „GARNIER Olia“ plaukų dažų pakuotę (pagal 13 punkto sąrašą) iš „Eurokos“ fizinės ar el. parduotuvės ir registruodamas naują unikalų kvito numerį ar el. parduotuvės užsakymo numerį – tai padidina šansus laimėti. 

5.6 Visi registruoti unikalūs kvito numeriai ar el. parduotuvės užsakymo numeriai dalyvaus Akcijoje. Pakartotinai registruojami kvitų numeriai ar el. parduotuvės užsakymo numeriai Akcijoje nedalyvaus – jie bus panaikinti.

5.7 Visos Akcijos metu vienas užregistruotas kvito numeris ar el. parduotuvės užsakymo numeris gali laimėti tik 1 (vieną) prizą.

5.8 Kvitą ar el. parduotuvės užsakymo dokumentą būtina išsaugoti iki Akcijos pabaigos, jį reikės pateikti atsiimant prizą.

5.9 Kvite ar el. parduotuvės užsakymo dokumente turi aiškiai matytis užsakymo/kvito numeris, kuris turi atitikti registruotą Akcijoje kvito numerį ar el. parduotuvės užsakymo numerį, užsakymo data ir Akcijos prekės, įsigytos Akcijos laikotarpiu, pavadinimas.

5.10 Jei prizo laimėtojas negali pateikti šiose taisyklėse nurodytų asmens tapatybę ir pirkinį patvirtinančių dokumentų arba šiuose dokumentuose pateikta informacija nesutampa su Akcijos metu atlikta laimėjusia registracija, prizas nebus išduotas.

5.11 Registruodamasis dalyvis automatiškai išreiškia savo sutikimą, kad jo asmens duomenys būtų naudojami Akcijos administravimo (registracijų kaupimas, laimėtojų nustatymas, laimėtojų skelbimas, prizų išdavimas) tikslais ir suteikti Akcijos Koordinatoriui bei Užsakovui. Visa asmeninė informacija yra laikoma visiškai konfidencialia. Akcijos dalyvių pateikta su dalyvavimu Akcijoje susijusi informacija ir asmeniniai duomenys apibendrinami, apdorojami ir saugomi pagal Lietuvos Respublikos įstatymų ir norminių aktų reikalavimus dėl asmens duomenų apsaugos.

6. LAIMĖTOJŲ NUSTATYMAS

6.1 Prizų laimėtojai bus nustatomi atsitiktinumo principu, padedant kompiuterio programoms.

6.2 Pasibaigus Akcijai, 2019 m. spalio 2 d., bus vykdomas vienas lošimas, kurio metu bus nustatyti 4 (keturi) laimėtojai, jiems atiteks 4 punkte įvardinti prizai.

7. LAIMĖTOJŲ SKELBIMAS

7.1 Lošimo nugalėtojai bus paskelbti interneto svetainėje www.eurokos.lt per 3 (tris) darbo dienas po lošimo, t.y. iki 2019 m. spalio 7 d.

7.2 Su Akcijos laimėtojai bus informuoti asmeniškai per 3 darbo dienas po lošimo registracijos metu nurodytu el. paštu.

8. PRIZŲ ATSIĖMIMAS

8.1 Laimėtojai, norintys gauti prizą, turi pateikti Akcijos Koordinatoriui laimingojo kvito ar el. parduotuvės užsakymo dokumentą el. paštu info@eurokos.lt; ar atvykus į Akcijos koordinatoriaus patalpas, adresu UAB „Kosmelita“, Taikos pr. 100F, LT-51194 Kaunas, iki 2019 m. spalio  mėn. 21 d. Papildoma informacija teikiama telefonu +370 37 350105 (darbo dienomis 10.00–17.00).

8.2 Jei Akcijos laimėtojas yra nepilnametis, pateikti už jį duomenis turi vienas iš tėvų ar globėjų, taip pat jis turi pateikti savo asmens tapatybę ir globą patvirtinantį dokumentą.

8.3 Prizai laimėtojams bus įteikti iki 2019 m. lapkričio 4 d.

8.4 Atsiėmę prizus, laimėtojai neturi teisės kreiptis į Akcijos rengėjus ar kitas instancijas su pretenzijomis dėl prizų.

8.5 Laimėtojai, kurie nepateiks 8.1. punkte išvardintų dokumentų bei kitų prizų distribucijai reikalingų duomenų iki numatyto termino pabaigos, praras teisę į prizą ir jis liks Akcijos Užsakovo nuosavybėje.

8.6 Akcijos rengėjai neatsako už galimus prizų laimėtojų nuostolius, patirtus naudojant prizus.

8.7 Prizas nekeičiamas į kitą prizą ar grynuosius pinigus.  

8.8 Akcijos rengėjai neatsako už Akcijos dalyvių pašalinimą iš lošimo ir prizų neišdavimą, jei Akcijos dalyvis nesilaiko šių taisyklių, jo pateikta informacija yra neteisinga ar netiksli. 

9. UŽSAKOVO ATSAKOMYBĖ

9.1 Užsakovas neatsako už prizų išdavimą, jei dalyvis registracijos metu neteisingai užpildė duomenis.

9.2 Užsakovas neatsako už internetinio ryšio trikdžius. Atsiradus techniniams nesklandumams, keliantiems kliūtis organizuojamos Akcijos vykdymui, Užsakovas deda visas galimas pastangas kuo greičiau jas pašalinti.

9.3 Užsakovas pasilieka teisę keisti Akcijos taisykles ir sąlygas bei įsipareigoja iš anksto apie tai informuoti internetinėje svetainėje www.eurokos.lt.

10. AKCIJOS DALYVIO IŠLAIDOS

10.1 Norėdamas laimėti prizą, dalyvis turi įsigyti bent 1 bet kurią „GARNIER Olia“ plaukų dažų pakuotę (pagal 13 punkto sąrašą) iš „Eurokos“ fizinės ar el. parduotuvės.

10.2 Registracija Akcijos svetainėje yra nemokama.

11. SKUNDŲ PATEIKIMO IR NAGRINĖJIMO TVARKA

11.1 Visos Akcijos taisyklės, nustatytos šio dokumento, yra galutinės ir vienodos visiems Akcijos dalyviams.

11.2 Akcijos dalyviai turi teisę reikšti pretenzijas dėl Akcijos vykdymo iki 2019 11 04, pateikdami raštišką pareiškimą UAB „Kosmelita“, Taikos pr. 100F, LT-51194 Kaunas. Į visas pretenzijas bus atsakyta per 30 kalendorinių dienų.

11.3 Visi skundai bus sprendžiami remiantis Lietuvos Respublikos įstatymais.

12. PAPILDOMA INFORMACIJA

12.1 Papildoma informacija teikiama telefonu +370 37 350105 ar el. paštu info@eurokos.lt.

13. PREKIŲ SĄRAŠAS

Brūkšinis kodas

Produkto pavadinimas

3600541920194

GARNIER OLIA B PL ŠVIESIKL

3600541298361

GARNIER OLIA 1 0 PL DAŽ

3600541298392

GARNIER OLIA 3 16 PL DAŽ

3600541298408

GARNIER OLIA 4 0 PL DAŽ

3600541298415

GARNIER OLIA 4 15 PL DAŽ

3600541298439

GARNIER OLIA 5 0 PL DAŽ

3600541298453

GARNIER OLIA 5 3 PL DAŽ

3600541298477

GARNIER OLIA 6 0 PL DAŽ

3600541298491

GARNIER OLIA 6 60 PL DAŽ

3600541298514

GARNIER OLIA 7 13 PL DAŽ

3600541298545

GARNIER OLIA 9 0 PL DAŽ

3600541298552

GARNIER OLIA 9 3 PL DAŽ

3600541298521

GARNIER OLIA 8 0 PL DAŽ

3600541298569

GARNIER OLIA 10.1 PL DAŽ

3600541561304

GARNIER OLIA 10.21 PL DAŽ

 

Konkurso laimėtojai

 • 1. Liucija Paškovskaja, Švenčionių r.
 • 2. Daiva Žvirblytė, Kaišiadorių r.
 • 3. Vida Petrošienė, Kauno r.
 • 4. Danute Nainaite, Vilniaus m.