Pirkite GARNIER "Color Sensation" ir laimėkite "BTX Hair" plaukų procedūrą!

Akcijos „GARNIER COLOR SENSATION“ taisyklės:

 1. AKCIJOS UŽSAKOVAS IR KOORDINATORIUS
  1. Akcijos „GARNIER COLOR SENSATION“, toliau tekste „Akcija“, užsakovas yra „L’Oréal Baltic“ SIA, įmonės registracijos kodas 40003492814, juridinis adresas Citadeles g. 12, Rīga, LV-1010, Latvija, toliau tekste „Užsakovas“.
  2. Atstovaudamas Užsakovo interesus, su Akcija susijusius veiksmus vykdo Akcijos koordinatorius UAB „Kosmelita“, bendrovės registracijos Nr. 134519743 , juridinis adresas Taikos pr. 100F, LT-51194 Kaunas. Toliau tekste – „Koordinatorius“.
 2. AKCIJOS VIETA IR PERIODAS
  1. Akcija vyksta nuo 2019 m. birželio 26 d. (pirmoji registracijos diena) iki 2019 m. liepos 30 d. (paskutinė registracijos diena).
  2. Akcija vyksta „Eurokos“ fizinėse ir elektroninėje parduotutvėse.
 3. AKCIJOS DALYVIAI
  1. Akcijoje turi teisę dalyvauti visi fiziniai asmenys, gyvenantys Lietuvos Respublikos teritorijoje  Akcijos metu įsigiję bet kuriuos bent 1 „GARNIER Color Sensation“ plaukų dažus (pagal 13 punkto sąrašą)  iš „Eurokos“ fizinės arba el. parduotuvės ir užsiregistravę Akcijai šių taisyklių 5 punkte nurodytu būdu.
  2. Akcijoje negali dalyvauti SIA „L’Oréal Baltic“ ir UAB „Kosmelita“ darbuotojai bei jų šeimų nariai.
 4. AKCIJOS PRIZŲ FONDAS
  1. Akcijos prizas – 4 dovanų kortelės plaukų procedūroms „BTX Hair“, kiekvienos vertė - 65 EUR.
 5. DALYVAVIMO SĄLYGOS
  1. Asmenys, norintys dalyvauti Akcijoje ir laimėti vieną iš Akcijos prizų, privalo atitikti šių taisyklių 3 punkte aptartas sąlygas ir Akcijos metu (nuo 2019 m. 06 26 d. iki 2019 m. 07 30 d.) įsigyti bet kuriuos bent 1 „GARNIER Color Sensation“ plaukų dažus (pagal 13 punkto sąrašą) iš „Eurokos“ fizinės ar  el. parduotuvės.
  2. Asmenys, įsigiję bet bet kuriuos bent 1 „GARNIER Color Sensation“ plaukų dažus (pagal 13 punkto sąrašą) iš „Eurokos“ fizinės ar el. parduotuvės, turi interneto svetainėje www.eurokos.lt  skiltyje „KONKURSAI“ registruoti el. parduotuvės užsakymo numerį ir nurodyti šiuos duomenis:
 • Vardą;
 • Pavardę;
 • Telefono nr.;
 • El. pašto adresą;
 • Kvito numerį arba el. parduotuvės užsakymo nr.

5.3 Užsiregistravęs Akcijoje 5.2 punkte nurodytu būdu, Akcijos dalyvis prisiima visą atsakomybę už informacijos teisingumą, tikslumą ir klaidas įvedant informaciją.

5.4 Neteisingai ar nepilnai užregistruoti duomenys nagrinėjami nebus, o juos pateikęs asmuo bus šalinamas iš Akcijos dalyvių sąrašo.

5.5 Vienas dalyvis gali registruotis Akcijoje neribotą kiekį kartų, kiekvieną kartą įsigijęs bet kuriuos bent 1 „GARNIER Color Sensation“ plaukų dažus (pagal 13 punkto sąrašą) iš „Eurokos“ fizinės ar el. parduotuvės ir registruodamas naują unikalų kvito numerį ar el. parduotuvės užsakymo numerį – tai padidina šansus laimėti. 

5.6 Visi registruoti unikalūs kvito numeriai ar el. parduotuvės užsakymo numeriai dalyvaus Akcijoje. Pakartotinai registruojami kvitų numeriai ar el. parduotuvės užsakymo numeriai Akcijoje nedalyvaus – jie bus panaikinti.

5.7 Visos Akcijos metu vienas užregistruotas kvito numeris ar el. parduotuvės užsakymo numeris gali laimėti tik 1 (vieną) prizą.

5.8 Kvitą ar el. parduotuvės užsakymo dokumentą būtina išsaugoti iki Akcijos pabaigos, jį reikės pateikti atsiimant prizą.

5.9 Kvite ar el. parduotuvės užsakymo dokumente turi aiškiai matytis užsakymo/kvito numeris, kuris turi atitikti registruotą Akcijoje kvito numerį ar el. parduotuvės užsakymo numerį, užsakymo data ir Akcijos prekių, įsigytų Akcijos laikotarpiu, pavadinimai bei kaina.

5.10 Jei prizo laimėtojas negali pateikti šiose taisyklėse nurodytų asmens tapatybę ir pirkinį patvirtinančių dokumentų arba šiuose dokumentuose pateikta informacija nesutampa su Akcijos metu atlikta laimėjusia registracija, prizas nebus išduotas.

5.11 Registruodamasis dalyvis automatiškai išreiškia savo sutikimą, kad jo asmens duomenys būtų naudojami Akcijos administravimo (registracijų kaupimas, laimėtojų nustatymas, laimėtojų skelbimas, prizų išdavimas) tikslais ir suteikti Akcijos Koordinatoriui bei Užsakovui. Visa asmeninė informacija yra laikoma visiškai konfidencialia. Akcijos dalyvių pateikta su dalyvavimu Akcijoje susijusi informacija ir asmeniniai duomenys apibendrinami, apdorojami ir saugomi pagal Lietuvos Respublikos įstatymų ir norminių aktų reikalavimus dėl asmens duomenų apsaugos. 

6. LAIMĖTOJŲ NUSTATYMAS IR SKELBIMAS

6.1 Prizų laimėtojai bus nustatomi atsitiktinumo principu, padedant kompiuterio programoms.

6.2 Lošimo nugalėtojai bus paskelbti interneto svetainėje www.eurokos.lt rugpjūčio 5 d.

6.3 Su Akcijos laimėtojais bus susisiekta asmeniškai per 5 darbo dienas po lošimo registracijos metu nurodytu telefono numeriu ar el. paštu.

7. PRIZŲ ATSIĖMIMAS

7.1 Laimėtojai, norintys gauti prizą, turi pateikti Akcijos Koordinatoriui laimingojo kvito ar el. parduotuvės užsakymo dokumentą el. paštu info@eurokos.lt; ar atvykus į Akcijos koordinatoriaus patalpas, adresu UAB „Kosmelita“, Taikos pr. 100F, LT-51194 Kaunas, iki 2019 m. rugpjūčio mėn. 25 d. Papildoma informacija teikiama telefonu +370 37 350105 (darbo dienomis 10.00 – 16.00).

7.2 Jei Akcijos laimėtojas yra nepilnametis, pateikti už jį duomenis turi vienas iš tėvų ar globėjų, taip pat jis turi pateikti savo asmens tapatybę ir globą patvirtinantį dokumentą.

7.3 Prizai laimėtojams bus įteikti iki 2019 m. rugpjūčio 30 d.

7.4 Atsiėmę prizus, laimėtojai neturi teisės kreiptis į Akcijos rengėjus ar kitas instancijas su pretenzijomis dėl prizų.

7.5 Laimėtojai, kurie nepateiks 8.1. punkte išvardintų dokumentų bei kitų prizų distribucijai reikalingų duomenų iki numatyto termino pabaigos, praras teisę į prizą ir jis liks Akcijos Užsakovo nuosavybėje.

7.6 Akcijos rengėjai neatsako už galimus prizų laimėtojų nuostolius, patirtus naudojant prizus.

7.7 Prizas nekeičiamas į kitą prizą ar grynuosius pinigus.  

7.8 Akcijos rengėjai neatsako už Akcijos dalyvių pašalinimą iš lošimo ir prizų neišdavimą, jei Akcijos dalyvis nesilaiko šių taisyklių, jo pateikta informacija yra neteisinga ar netiksli.  

8. UŽSAKOVO ATSAKOMYBĖ

8.1 Užsakovas neatsako už prizų išdavimą, jei dalyvis registracijos metu neteisingai užpildė duomenis.

8.2 Užsakovas neatsako už internetinio ryšio trikdžius. Atsiradus techniniams nesklandumams, keliantiems kliūtis organizuojamos Akcijos vykdymui, Užsakovas deda visas galimas pastangas kuo greičiau jas pašalinti.

8.3 Užsakovas pasilieka teisę keisti Akcijos taisykles ir sąlygas bei įsipareigoja iš anksto apie tai informuoti internetinėje svetainėje www.eurokos.lt.

9. AKCIJOS DALYVIO IŠLAIDOS

9.1 Norėdamas laimėti prizą, dalyvis turi įsigyti bet kuriuos bent 1 „GARNIER Color Sensation“ plaukų dažus (pagal 13 punkto sąrašą) iš „Eurokos“ fizinės ar el. parduotuvės.

9.2 Registracija Akcijos svetainėje yra nemokama.

10. SKUNDŲ PATEIKIMO IR NAGRINĖJIMO TVARKA

10.1 Visos Akcijos taisyklės, nustatytos šio dokumento, yra galutinės ir vienodos visiems Akcijos dalyviams.

10.2 Akcijos dalyviai turi teisę reikšti pretenzijas dėl Akcijos vykdymo iki 2019 07 30, pateikdami raštišką pareiškimą UAB „Kosmelita“, Taikos pr. 100F, LT-51194 Kaunas. Į visas pretenzijas bus atsakyta per 30 kalendorinių dienų. Telefonas pasiteirauti  +370 37 350105 (darbo dienomis 10.00 – 16.00).

10.3 Visi skundai bus sprendžiami remiantis Lietuvos Respublikos įstatymais.

11. PAPILDOMA INFORMACIJA

11.1 Papildoma informacija teikiama telefonu +370 37 350105 ar el. paštu info@eurokos.lt.

12. PREKIŲ SĄRAŠAS

3600541913974

COL SENSATION # S10 SILVER BLOND

3600541914049

COL SENSATION PL/BALT S9 SILVER PL

3600541136892

GARNIER COLOR SENSATION #111 Si

3600541136878

GARNIER COLOR SENSATION #110 Di

3600541340046

GARNIER COLOR SENS 10.21 DEL. PERLOWY BLOND

3600541136861

GARNIER COLOR SENSATION #9,13 B

3600541136854

GARNIER COLOR SENSATION #8,0 Li

3600541975279

GARNIER COLOR SENSATION #7.40

3600542218672

COL SENSATION PL/PB 7.20 LIGHT AMET

3600541136847

GARNIER COLOR SENSATION #7,0 Opal Blond

3600541136809

GARNIER COLOR SENSATION #6,0  D

3600542218665

COL SENSATION PL/PB 5.21 DARK AMETH

3600541136786

COL SENSATION PL/BALT 5.0 Light Bro

3600541136779

GARNIER COLOR SENSATION #4,60 R

3600541136762

GARNIER COLOR SENSATION #4,15 I

3600541136755

GARNIER COLOR SENSATION #4,0 De

3600541136748

GARNIER COLOR SENSATION #3,16 Amethyste

3600541136731

GARNIER COLOR SENSATION #3,0 Pr

3600541136717

GARNIER COLOR SENSATION #1,0 On

3600541799851

COL. SENS. DIAMOND BROWN_Dark blond 6.12

3600542110761

C.SENS. VIVIDS PL/PB 10.22 PASTEL PINK

3600542110754

C.SENS. VIVIDS PL/PB 7.21 VIBRANT L

3600542110785

C.SENS. VIVIDS PL/PB 6.10 AQUA BLUE

 

Konkurso laimėtojai

 • 1. Kristina Kaupeliene, Vilniaus m.
 • 2. Irmina Kadagytė, Skuodo r.
 • 3. Valerija Kižienė, Radviliškio r.
 • 4. Rita Preidienė, Panevėžio m.