Pirkite GARNIER "Color Natural" ir laimėkite "BTX Hair" plaukų procedūrą!

Akcijos „GARNIER COLOR NATURAL“ taisyklės:

1. AKCIJOS UŽSAKOVAS IR KOORDINATORIUS

 1. Akcijos „GARNIER COLOR NATURAL“, toliau tekste „Akcija“, užsakovas yra „L’Oréal Baltic“ SIA, įmonės registracijos kodas 40003492814, juridinis adresas Citadeles g. 12, Rīga, LV-1010, Latvija, toliau tekste „Užsakovas“.
 2. Atstovaudamas Užsakovo interesus, su Akcija susijusius veiksmus vykdo Akcijos koordinatorius UAB „Kosmelita“, bendrovės registracijos Nr. 134519743 , juridinis adresas Taikos pr. 100F, LT-51194 Kaunas. Toliau tekste – „Koordinatorius“.

2. AKCIJOS VIETA IR PERIODAS

2.1 Akcija vyksta nuo 2019 m. liepos 31 d. (pirmoji registracijos diena) iki 2019 m. rugsėjo 2 d. (paskutinė registracijos diena).

2.2 Akcija vyksta „Eurokos“ fizinėse ir elektroninėje parduotuvėse.

3. AKCIJOS DALYVIAI

3.1 Akcijoje turi teisę dalyvauti visi fiziniai asmenys, gyvenantys Lietuvos Respublikos teritorijoje  Akcijos metu įsigiję bent 1 (vieną) bet kurią „GARNIER Color Natural“ plaukų dažų pakuotę (pagal 13 punkto sąrašą iš „Eurokos“ fizinės arba el. parduotuvės ir užsiregistravę Akcijai šių taisyklių 5 punkte nurodytu būdu.

3.2 Akcijoje negali dalyvauti SIA „L’Oréal Baltic“ ir UAB „Kosmelita“ darbuotojai bei jų šeimų nariai.

4. AKCIJOS PRIZŲ FONDAS

4.1 Akcijos prizas – 4 dovanų kortelės plaukų atstatymo procedūroms „BTX Hair“, kiekvienos vertė – 65 EUR.

5. DALYVAVIMO SĄLYGOS

5.1 Asmenys, norintys dalyvauti Akcijoje ir laimėti vieną iš Akcijos prizų, privalo atitikti šių taisyklių 3 punkte aptartas sąlygas ir Akcijos metu (nuo 2019 m. liepos 31 d. iki 2019 m. rugsėjo 2 d.) įsigyti bent 1 bet kurią „GARNIER Color Natural“ plaukų dažų pakuotę (pagal 13 punkto sąrašą) iš „Eurokos“ fizinės ar  el. parduotuvės.

5.2 Asmenys, įsigiję bent 1 bet kurią „GARNIER Color Natural“ plaukų dažų pakuotę (pagal 13 punkto sąrašą) iš „Eurokos“ fizinės ar el. parduotuvės, turi interneto svetainėje www.eurokos.lt  skiltyje „KONKURSAI“ registruoti el. parduotuvės užsakymo numerį ir nurodyti šiuos duomenis:

 • Vardą;
 • Pavardę;
 • Telefono nr.;
 • El. pašto adresą;
 • Kvito numerį arba el. parduotuvės užsakymo nr.

5.3 Užsiregistravęs Akcijoje 5.2 punkte nurodytu būdu, Akcijos dalyvis prisiima visą atsakomybę už informacijos teisingumą, tikslumą ir klaidas įvedant informaciją.

5.4 Neteisingai ar nepilnai užregistruoti duomenys nagrinėjami nebus, o juos pateikęs asmuo bus šalinamas iš Akcijos dalyvių sąrašo.

5.5 Vienas dalyvis gali registruotis Akcijoje neribotą kiekį kartų, kiekvieną kartą įsigijęs bent 1 bet kurią „GARNIER Color Natural“ plaukų dažų pakuotę (pagal 13 punkto sąrašą) iš „Eurokos“ fizinės ar el. parduotuvės ir registruodamas naują unikalų kvito numerį ar el. parduotuvės užsakymo numerį – tai padidina šansus laimėti. 

5.6 Visi registruoti unikalūs kvito numeriai ar el. parduotuvės užsakymo numeriai dalyvaus Akcijoje. Pakartotinai registruojami kvitų numeriai ar el. parduotuvės užsakymo numeriai Akcijoje nedalyvaus – jie bus panaikinti.

5.7 Visos Akcijos metu vienas užregistruotas kvito numeris ar el. parduotuvės užsakymo numeris gali laimėti tik 1 (vieną) prizą.

5.8 Kvitą ar el. parduotuvės užsakymo dokumentą būtina išsaugoti iki Akcijos pabaigos, jį reikės pateikti atsiimant prizą.

5.9 Kvite ar el. parduotuvės užsakymo dokumente turi aiškiai matytis užsakymo/kvito numeris, kuris turi atitikti registruotą Akcijoje kvito numerį ar el. parduotuvės užsakymo numerį, užsakymo data ir Akcijos prekės, įsigytos Akcijos laikotarpiu, pavadinimas.

5.10 Jei prizo laimėtojas negali pateikti šiose taisyklėse nurodytų asmens tapatybę ir pirkinį patvirtinančių dokumentų arba šiuose dokumentuose pateikta informacija nesutampa su Akcijos metu atlikta laimėjusia registracija, prizas nebus išduotas.

5.11 Registruodamasis dalyvis automatiškai išreiškia savo sutikimą, kad jo asmens duomenys būtų naudojami Akcijos administravimo (registracijų kaupimas, laimėtojų nustatymas, laimėtojų skelbimas, prizų išdavimas) tikslais ir suteikti Akcijos Koordinatoriui bei Užsakovui. Visa asmeninė informacija yra laikoma visiškai konfidencialia. Akcijos dalyvių pateikta su dalyvavimu Akcijoje susijusi informacija ir asmeniniai duomenys apibendrinami, apdorojami ir saugomi pagal Lietuvos Respublikos įstatymų ir norminių aktų reikalavimus dėl asmens duomenų apsaugos.

6. LAIMĖTOJŲ NUSTATYMAS

6.1 Prizų laimėtojai bus nustatomi atsitiktinumo principu, padedant kompiuterio programoms.

6.2 Pasibaigus Akcijai, 2019 m. rugsėjo 5 d., bus vykdomas vienas lošimas, kurio metu bus nustatyti 4 (keturi) laimėtojai, jiems atiteks 4 punkte įvardinti prizai.

7. LAIMĖTOJŲ SKELBIMAS

7.1 Lošimo nugalėtojai bus paskelbti interneto svetainėje www.eurokos.lt iki 2019 m. rugsėjo 6 d.

7.2 Akcijos laimėtojai bus informuoti per 3 darbo dienas po lošimo nugalėtojų paskelbimo registracijos metu nurodytu telefono numeriu ar el. paštu.

8. PRIZŲ ATSIĖMIMAS

8.1 Laimėtojai, norintys gauti prizą, turi pateikti Akcijos Koordinatoriui laimingojo kvito ar el. parduotuvės užsakymo dokumentą el. paštu info@eurokos.lt; ar atvykus į Akcijos koordinatoriaus patalpas, adresu UAB „Kosmelita“, Taikos pr. 100F, LT-51194 Kaunas, iki 2019 m. rugsėjo mėn. 27 d. Papildoma informacija teikiama telefonu +370 37 350105 (darbo dienomis 10.00–16.00).

8.2 Jei Akcijos laimėtojas yra nepilnametis, pateikti už jį duomenis turi vienas iš tėvų ar globėjų, taip pat jis turi pateikti savo asmens tapatybę ir globą patvirtinantį dokumentą.

8.3 Prizai laimėtojams bus įteikti iki 2019 m. rugsėjo 27 d.

8.4 Atsiėmę prizus, laimėtojai neturi teisės kreiptis į Akcijos rengėjus ar kitas instancijas su pretenzijomis dėl prizų.

8.5 Laimėtojai, kurie nepateiks 8.1. punkte išvardintų dokumentų bei kitų prizų distribucijai reikalingų duomenų iki numatyto termino pabaigos, praras teisę į prizą ir jis liks Akcijos Užsakovo nuosavybėje.

8.6 Akcijos rengėjai neatsako už galimus prizų laimėtojų nuostolius, patirtus naudojant prizus.

8.7 Prizas nekeičiamas į kitą prizą ar grynuosius pinigus.  

8.8 Akcijos rengėjai neatsako už Akcijos dalyvių pašalinimą iš lošimo ir prizų neišdavimą, jei Akcijos dalyvis nesilaiko šių taisyklių, jo pateikta informacija yra neteisinga ar netiksli. 

9. UŽSAKOVO ATSAKOMYBĖ

9.1 Užsakovas neatsako už prizų išdavimą, jei dalyvis registracijos metu neteisingai užpildė duomenis.

9.2 Užsakovas neatsako už internetinio ryšio trikdžius. Atsiradus techniniams nesklandumams, keliantiems kliūtis organizuojamos Akcijos vykdymui, Užsakovas deda visas galimas pastangas kuo greičiau jas pašalinti.

9.3 Užsakovas pasilieka teisę keisti Akcijos taisykles ir sąlygas bei įsipareigoja iš anksto apie tai informuoti internetinėje svetainėje www.eurokos.lt.

10. AKCIJOS DALYVIO IŠLAIDOS

10.1 Norėdamas laimėti prizą, dalyvis turi įsigyti bent 1 bet kurią „GARNIER Color Natural“ plaukų dažų pakuotę (pagal 13 punkto sąrašą) iš „Eurokos“ fizinės ar el. parduotuvės.

10.2 Registracija Akcijos svetainėje yra nemokama.

11. SKUNDŲ PATEIKIMO IR NAGRINĖJIMO TVARKA

11.1 Visos Akcijos taisyklės, nustatytos šio dokumento, yra galutinės ir vienodos visiems Akcijos dalyviams.

11.2 Akcijos dalyviai turi teisę reikšti pretenzijas dėl Akcijos vykdymo iki 2019 09 05, pateikdami raštišką pareiškimą UAB „Kosmelita“, Taikos pr. 100F, LT-51194 Kaunas. Į visas pretenzijas bus atsakyta per 30 kalendorinių dienų. Telefonas pasiteirauti  +370 37 350105   (darbo dienomis 10.00–16.00).

11.3 Visi skundai bus sprendžiami remiantis Lietuvos Respublikos įstatymais.

12. PAPILDOMA INFORMACIJA

12.1 Papildoma informacija teikiama telefonu +370 37 350105 ar el. paštu info@eurokos.lt.

13. PREKIŲ SĄRAŠAS

Brūkšninis kodas

Produkto pavadinimas

3600541216044

GARNIER COL NAT 3 PL DAŽ

3600541216143

GARNIER COL NAT 5 PL DAŽ

3600541216792

GARNIER COL NAT 5.52 PL DAŽ 9869

3600541216846

GARNIER COL NAT 3.6 PL DAŽ 6846/6806/9876

3600541216297

GARNIER COL NAT 8 PL DAŽ

3600541216549

GARNIER COL NAT 9.1 PL DAŽ 9722

3600541216945

GARNIER COL NAT 111 PL DAŽ 9906

3600541217041

GARNIER COL NAT 113 PL DAŽ 7041/1183/6875

3600541215993

GARNIER COL NAT 1 PL DAŽ

3600541216099

GARNIER COL NAT 4 PL DAŽ

3600540690623

GARNIER COL NAT E0 PL DAŽ

3600541217348

GARNIER COL NAT 5 1/2 PL DAŽ

3600541217195

GARNIER COL NAT 5.15 PL DAŽ

3600541678699

GARNIER COL NAT 3.23 PL DAŽ

3600541216198

GARNIER COL NAT 6 PL DAŽ

3600541216242

GARNIER COL NAT 7 PL DAŽ

3600541217140

GARNIER COL NAT 660 PL DAŽ

3600541216440

GARNIER COL NAT 7.1 PL DAŽ

3600541216495

GARNIER COL NAT PL DAŽ 8.1

3600541216341

GARNIER COL NAT 9 PL DAŽ

3600541216891

GARNIER COL NAT 110 PL DAŽ

3600541217096

GARNIER COL NAT 460 PL DAŽ

3600541928824

GARNIER COL NAT 6N PL DAŽ

3600541933606

GARNIER COL NAT 8N PL DAŽ

 

 

 

Konkurso laimėtojai

 • 1. Rima MATULEVIČIENĖ, Kaišiadorių r.
 • 2. Agniete Marazaite, Kauno m.
 • 3. Greta Stonkuviene, Klaipėdos m.
 • 4. Dovilė Remenė, Kretingos r.