Pirkite du „Schwarzkopf“ / „Henkel“ produktus ir laimėkite!

  1. Žaidimo organizatorius, koordinatorius ir duomenų tvarkytojas:

1.1 Žaidimo organizatorius yra SIA „Henkel Latvia“ (toliau tekste - Organizatorius), bendrovės registracijos nr. 40003253247, adresas Gustava Zemgala g. 76, LV-1039, Ryga, Latvija.Atstovaudamas Organizatoriaus interesus Akcijos prizų distribuciją vykdo prizų koordinatorius UAB „MakesYouLocal“ (toliau tekste – Koordinatorius), bendrovės registracijos nr. 304185357, adresas Savanorių pr. 1, LT-03116 Vilnius, Lietuva.

1.2 Žaidimo duomenų tvarkytojas yra UAB „MakesYouLocal“, bendrovės registracijos Nr. 304185357, adresas Savanorių pr. 1, LT-03116 Vilnius, Lietuva.

2. Galutinis terminas registruotis

2.1 Registruotis žaidime galima nuo 2020 m. birželio 2 d. iki 2020 m. birželio 29 d.

3. Prizai:

3.1 Prizų fondą sudaro 15 (penkiolika) prizų:

3.1.1 10 (dešimt) belaidžių ausinių „JBL Tune 500“. Kiekvieno prizo vertė yra 50 EUR (penkiasdešimt eurų)

3.1.2  (penkios) belaidė kolonėlė „JBL Flip 5“. Kiekvieno prizo vertė yra  90 EUR (devyniasdešimt eurų)

3.2 Bendra prizinio fondo vertė yra 950 EUR (devyni šimtai penkiasdešimt eurų).

4. Registracija

4.1 Registruotis žaidime galima perkant bet kuriuos 2 (du) „Palette“, „Fa“, „Gliss Kur“, „got2b“, „Nature Box“, „Seborin“, „Pure Color“, „Gliss Color“, „Live“, „Natural&Easy“, „Syoss“, „Taft“, ir „Vademecum“ prekės ženklais pažymėtus produktus „Eurokos“ prekybos tinklo parduotuvėse, esančiose Lietuvos teritorijoje ar internetinėje parduotuvėje www.eurokos.lt nuo 2020 m. birželio 2 d. iki 2020 m. birželio 29 d. Žaidime dalyvauja pirkimo kvitai ir sąskaitos faktūros išduoti žaidimo registracijos laikotarpiu.

4.2 Žaidimo produktų pirkimas turi būti įvykdytas vienu pirkimu.

4.3 Įsigijus žaidimo produktus dalyvis turi nemokamai registruotis žaidimui skirtame tinklalapyje www.registerpromo.info, registruojantis dalyvis turi nurodyti savo vardą, pavardę, pirkimo kvito ar sąskaitos faktūros numerį, telefono numerį ir el. paštą.

4.4 Dalyvis turi saugoti pirkimo kvitą iki 2020 m. liepos 31 d., nes laimėjimo atveju pirkimo kvitas yra dalyvavimo žaidime įrodymas ir yra reikalingas atsiimant prizus.

4.5 Jei registracija sėkminga, tai patvirtinanti žinutė pasirodys tinklalapyje. Tik sėkmingai užsiregistravę dalyviai dalyvauja žaidime. Neteisingai užsiregistravę dalyviai nedalyvauja žaidime.

4.6 Sąskaitos faktūros išduotos juridiniams asmenis žaidime dalyvauti negali.

4.7 Vienas dalyvis gali dalyvauti žaidime neribotą kiekį kartų, kiekvieną kartą įsigydamas 2 (du) žaidimo produktus vienu pirkimu.

4.8 Žaidimo Organizatorius pasilieka teisę neišduoti prizo laimėtojui jei dalyvis:

4.8.1 Užregistravo vieną unikalų pirkimo kvitą ar sąskaitą faktūrą kelis kartus;

4.8.2 Užregistravo vieną ir tą patį pirkimo kvitą ar sąskaitą pakeisdamas esančius simbolius į panašius, pirkimo dokumente pridėdamas papildomus simbolius ar skaičius arba pakeisdamas skaičių ir simbolių kombinaciją;

4.8.3 Užregistravo kitus pirkimo kvite ar sąskaitoje randamus skaičius, kurie nėra pirkimo dokumento numeris.

4.9 Žaidimo Organizatorius nėra atsakingas už:

4.9.1 Galimą dalyvių nuostolį, patirtą perkant žaidimo produktą ar atsiimant prizą;

4.9.2 Pasekmes, kurios kyla dėl melagingų duomenų pateikimo ar kitų netikslumų kylančių dėl dalyvio kaltės;

4.9.3 Nebaigtas registracijas, kurias pabaigti sutrukdė techniniai įrangos gedimai registracijos vietoje ar interneto sutrikimai.

4.9.4  Dalyvaudamas žaidime dalyvis sutinka, kad jo duomenis tvarkytų UAB „MakesYouLocal“ savo duomenų bazėje laimėtojų ištraukimo, jų paskelbimo ir prizų išdalinimo tikslais ir SIA „SOMESE Baltic“ (įmonės kodas 40103207278) duomenų bazėje registracijų išsaugojimo tikslais.

5. Laimėtojų nustatymas:

5.1 Prizų laimėtojai bus nustatomi atsitiktiniu būdu atrenkant laimėtojus kompiuterinės programos pagalba. Laimėtojai bus nustatyti 2020 m. birželio 30 d.

5.2 Prizų traukime 2020 m. birželio 30 d. bus ištraukti 10 (dešimt) belaidžių ausinių „JBL“ laimėtojai ir  10 (dešimt) rezervinių laimėtojų bei 5 (penkių) belaidžių kolonėlių „JBL flip“ laimėtojai ir 5 (penki) rezerviniai laimėtojai.

6. Laimėtojų paskelbimas:

6.1 Laimėtojai bus paskelbti tinklalapyje www.registerpromo.info per 3 (tris) darbo dienas po prizų traukimo.

7. Prizų atsiėmimas:

7.1 UAB „MakesYouLocal susisieks su laimėtojais asmeniškai susitarti dėl prizų atsiėmimo.

7.2 Prizai atsiimami UAB „MakesYouLocal“ biure Vilniuje, Savanorių pr. 1 iki 2020 m. liepos 24 d.  Prizai gali būti atsiimti darbo dienomis nuo 13.00 iki 17.00 val.

7.3 Atsiimant prizą, laimėtojai su savimi turi turėti pirkimo kvitą ar sąskaitą faktūra registruotą žaidime bei galiojantį tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą arba AT kortelę).

7.4 Prizai neišmokami pinigine suma, nekeičiami į kitą prizą, produktus ar paslaugas.

7.5 Laimėtojai, gyvenantys ne Vilniuje ir negalintys atvykti į Vilnių atsiimti prizo ir norintys kad prizas būtų nemokamai išsiųstas, turi parašyti el. paštu: loterijos@makesyoulocal.com ir atsakyti į klausimus:

7.5.1 Nurodyti laimėtojo vardą, pavardę, OMNIVA paštomato adresą ar pristatymo adresą ir laisva forma išreikšti norą atsiimti žaidimo „Henkel“ prizą OMNIVA paštomatu.

7.5.2 Nuotrauka su galiojančiu pirkimo kvitu ar sąskaita faktūra turi būti prisegta su aiškiai matomu žaidimo produkto pirkimu, pirkimo kvito numeriu ir pirkimo data.

7.6 Prizas bus išsiųstas iš Organizatorių biuro per 10 (dešimt) darbo dienų po registracijos ir pristatytas atsižvelgiant į pristatymo paslaugas teikiančių įmonių terminus ir sąlygas.

7.7 Prizai, kurie bus neatsiimti laimėtojų iki 2020 m. liepos 24 d. bus išdalinti rezerviniams laimėtojas, kurie prizus galės atsiimti iki 2020 m. liepos 31 d. Prizai, kurie nebus atsiimti iki 2020 m. liepos 31 d. taps SIA „Henkel Latvia“ nuosavybėje.

8. Baigiamosios nuostatos:

8.1 SIA „Henkel Latvia“ ir UAB „MakesYouLocal“ darbuotojai negali dalyvauti žaidime.

8.2 Organizatorių ir dalyvių teisės ir pareigos yra apibūdintos tik šiomis taisyklėmis.

8.3 Reklaminėje medžiagoje pateikiama šio žaidimo informacija yra tik informacinio pobūdžio.

8.4 Dalyvavimas šiame žaidime reiškia, kad dalyvis sutinka su šiose taisyklėse nurodytomis nuostatomis.

8.5 Visi žaidimo organizatorių priimti su žaidimu susiję sprendimai žaidimo metu yra galutiniai ir privalomi visiems dalyviams.

8.6 UAB „MakesYouLocal“ turi teisę iš dalies pakeisti žaidimo taisykles bet kuriuo metu be išankstinio perspėjimo, tam kad būtų užtikrintas saugumas ir skaidrumas, paskelbiant pakeitimus žaidimo puslapyje www.registerpromo.info.

8.7 Dalyviai turi teisę iki  2020 m. rugpjūčio 14 d.. pateikti skundus dėl žaidimo eigos. Visi skundai turi būti rašomi žaidimo koordinatoriui UAB „MakesYouLocal“, adresu Savanorių pr. 1, LT-03116 Vilnius, Lietuva. Atsakymai į skundus turi būti pateikti per 15 darbo dienų nuo skundo gavimo datos.

8.8 Visų dalyvių asmeniniai duomenys bus naudojami tik žaidimo vykdymo, o ne rinkodaros tikslams. Nuo prizų atidavimo termino pabaigos t. y. 2020 m. liepos 31 d., asmeniniai duomenys bus sunaikinti ne vėliau nei per 30 dienų.

9. Papildoma informacija:

9.1 Norint gauti daugiau informacijos apie žaidimą:

9.1.1 Apsilankykite tinklalapyje www.registerpromo.info;

9.1.2 Susisiekite internetu rašydami loterijos@makesyoulocal.com;

9.1.3 Skambinkite telefono numeriu +370 623 53455.