Pirkite bet kuriuos „DOVE“ produktus už 3,99 eur ir LAIMĖKITE!

ŽAIDIMO „Pirkite bet kuriuos „DOVE“ produktus už 3,99 eur ir LAIMĖKITE!"

KONKURSAS PRATĘSIAMAS IKI 04 28 d.

TAISYKLĖS:

 

1. AKCIJOS UŽSAKOVAS IR KOORDINATORIUS

1.1 Akcijos „Rūpinkis savo tikruoju grožiu“, toliau tekste „Akcija“, užsakovas yra ,,Unilever Baltic“ SIA, įmonės registracijos kodas 50003625111, juridinis adresas Rīga, Kronvalda bulvāris 3 - 10, LV-1010, Latvija, toliau tekste „Užsakovas“.

1.2 Atstovaudamas Užsakovo interesus, su Akcija susijusius veiksmus vykdo Akcijos koordinatorius UAB „Kosmelita“, bendrovės registracijos Nr. 134519743 , juridinis adresas Taikos pr. 100F, LT-51194 Kaunas. Toliau tekste – „Koordinatorius“.

1.3 Užsakovo vardu ir atstovaudamas jo interesus, Akcijos prizų distribuciją vykdo prizų koordinatorius UAB „Sorbum LT“, registracijos Nr. 125767647, adresas: J. Jasinskio g. 16G, Vilnius, el. paštas: win@sorbum.eu, toliau tekste – „Prizų Koordinatorius“.

2. AKCIJOS VIETA IR PERIODAS

2.1 Akcija vyksta nuo 2020 m. kovo 3 d. (pirmoji registracijos diena) iki 2020 m. balandžio 28 d. (paskutinė registracijos diena).

2.2 Akcija vyksta „Eurokos“ internetinėje parduotuvėje bei Lietuvos teritorijoje esančiose „Eurokos“ parduotuvėse, kuriose prekiaujama Akcijos produktais.

3. AKCIJOS DALYVIAI

3.1 Akcijoje turi teisę dalyvauti visi fiziniai asmenys, gyvenantys Lietuvos Respublikos teritorijoje ir Akcijos metu įsigiję bet kuriuos DOVE produktus už ne mažiau nei 3,99 EUR iš „Eurokos“ parduotuvėse ar internetinėje „Eurokos“ parduotuvėje parduodamų produktų ir užsiregistravę Akcijai šių taisyklių 5 punkte nurodytu būdu.

3.2 Akcijoje negali dalyvauti SIA „Unilever Baltic“, UAB „Kosmelita“ ir UAB „Sorbum LT“ darbuotojai bei jų šeimų nariai.

4. AKCIJOS PRIZŲ FONDAS

4.1 Akcijos prizai:

 • 10 vnt. 20 EUR ,,Eurokos“ dovanų kortelių
 • 20 vnt. ,,Dove“ produktų rinkinių

5. DALYVAVIMO SĄLYGOS

5.1 Asmenys, norintys dalyvauti Akcijoje ir laimėti vieną iš Akcijos prizų, privalo atitikti šių taisyklių 3 punkte aptartas sąlygas ir Akcijos metu (2020 m. kovo 3 d. iki 2020 m. balandžio 28 d.) įsigyti bet kuriuos produktus ,,Dove“ už ne mažiau nei 3,99 EUR iš „Eurokos“ parduotuvėse ar internetinėje „Eurokos“ parduotuvėje parduodamų produktų.

5.2 Asmenys, įsigiję Akcijos produktų, parduodamų „Eurokos“ parduotuvėse, turi interneto svetainėje www.eurokos.lt registruoti pirkinio kvito (arba el. parduotuvės užsakymo) numerį ir nurodyti šiuos duomenis:

 • Vardą;
 • Pavardę;
 • Telefono nr.;
 • El. pašto adresą;
 • Pirkinio kvito arba el. parduotuvės užsakymo nr.

5.3 Užsiregistravęs Akcijoje 5.2 punkte nurodytu būdu, Akcijos dalyvis prisiima visą atsakomybę už informacijos teisingumą, tikslumą ir klaidas įvedant informaciją.

5.4 Neteisingai ar nepilnai užregistruoti duomenys nagrinėjami nebus, o juos pateikęs asmuo bus šalinamas iš Akcijos dalyvių sąrašo.

5.5 Vienas dalyvis gali registruotis Akcijoje neribotą kiekį kartų, kiekvieną kartą įsigijęs bet kuriuos 2 Akcijos produktų, parduodamų „Eurokos“ parduotuvėse ir registruodamas naują unikalų pirkinio kvito numerį – tai padidina šansus laimėti.

5.6 Visi registruoti unikalūs pirkinio kvitų numeriai dalyvaus Akcijoje. Pakartotinai registruojami pirkinio kvitų numeriai Akcijoje nedalyvaus – jie bus panaikinti. 

5.7 Visos Akcijos metu vienas užregistruotas kvito numeris gali laimėti tik 1 (vieną) prizą.

5.8 Pirkinio kvitą būtina išsaugoti iki Akcijos pabaigos, jį reikės pateikti atsiimant prizą.

5.9 Pirkinio kvite turi aiškiai matytis pirkinio kvito numeris, kuris turi atitikti registruotą Akcijoje pirkinio kvito numerį, pirkinio kvito data ir Akcijos prekių, įsigytų Akcijos laikotarpiu, pavadinimai bei kaina.

5.10 Jei prizo laimėtojas negali pateikti šiose taisyklėse nurodytų asmens tapatybę ir pirkinį patvirtinančių dokumentų arba šiuose dokumentuose pateikta informacija nesutampa su Akcijos metu atlikta laimėjusia registracija, prizas nebus išduotas.

5.11 Registruodamasis dalyvis automatiškai išreiškia savo sutikimą, kad jo asmens duomenys būtų naudojami Akcijos administravimo (registracijų kaupimas, laimėtojų nustatymas, laimėtojų skelbimas, prizų išdavimas) tikslais ir suteikti Akcijos Koordinatoriui bei Prizų koordinatoriui. Visa asmeninė informacija yra laikoma visiškai konfidencialia. Akcijos dalyvių pateikta su dalyvavimu Akcijoje susijusi informacija ir asmeniniai duomenys apibendrinami, apdorojami ir saugomi pagal Lietuvos Respublikos įstatymų ir norminių aktų reikalavimus dėl asmens duomenų apsaugos.

6. LAIMĖTOJŲ NUSTATYMAS

6.1 Prizų laimėtojai bus nustatomi atsitiktinumo principu, padedant kompiuterio programoms.

6.2 Pasibaigus Akcijai, 2020 m. balandžio 29 d. bus vykdomas vienas lošimas, kurio metu bus nustatyti 30 (trisdešimt) laimėtojų, jiems atiteks 4 punkte įvardinti prizai.

7. LAIMĖTOJŲ SKELBIMAS

7.1 Lošimo nugalėtojas bus paskelbtas interneto svetainėje www.eurokos.lt per 3 (tris) darbo dienas po lošimo, t.y. iki 2020 m. gegužės 5 d.

7.2 Su Akcijos laimėtoju bus susisiekta asmeniškai per 3 darbo dienas po lošimo registracijos metu nurodytu telefono numeriu ar el. paštu.

8. PRIZŲ ATSIĖMIMAS

8.1 Laimėtojas, norintis gauti prizą, turi susisiekti su Akcijos Prizų Koordinatorimi nurodytais kontaktais ir susitarti dėl prizo atsiėmimo (+370 616 91101, win@sorbum.eu) iki 2020 m. gegužės mėn. 25 d. Prizus galima atsiimti UAB ,,Sorbum“ J.Jasinskio g. 16G, Vilnius arba pagal susitarimą kituose didžiuosiuose miestuose.

8.2 Jei Akcijos laimėtojas yra nepilnametis, pateikti už jį duomenis turi vienas iš tėvų ar globėjų, taip pat jis turi pateikti savo asmens tapatybę ir globą patvirtinantį dokumentą.

8.3 Atsiėmęs prizą, laimėtojas neturi teisės kreiptis į Akcijos rengėjus ar kitas instancijas su pretenzijomis dėl prizo.

8.4 Laimėtojas, kuris nepateiks 8.1. punkte išvardintų dokumentų bei kitų prizų distribucijai reikalingų duomenų iki numatyto termino pabaigos, praras teisę į prizą ir jis liks Akcijos Užsakovo nuosavybėje.

8.5 Akcijos rengėjai neatsako už galimus prizų laimėtojų nuostolius, patirtus naudojant prizus.

8.6 Prizas nekeičiamas į kitą prizą ar grynuosius pinigus.

8.7 Akcijos rengėjai neatsako už Akcijos dalyvių pašalinimą iš lošimo ir prizų neišdavimą, jei Akcijos dalyvis nesilaiko šių taisyklių, jo pateikta informacija yra neteisinga ar netiksli.

9. UŽSAKOVO ATSAKOMYBĖ

9.1 Užsakovas neatsako už prizų išdavimą, jei dalyvis registracijos metu neteisingai užpildė duomenis.

9.2 Užsakovas neatsako už internetinio ryšio trikdžius. Atsiradus techniniams nesklandumams, keliantiems kliūtis organizuojamos Akcijos vykdymui, Užsakovas deda visas galimas pastangas kuo greičiau jas pašalinti.

9.3 Užsakovas pasilieka teisę keisti Akcijos taisykles ir sąlygas bei įsipareigoja iš anksto apie tai informuoti internetinėje svetainėje www.eurokos.lt.

10. AKCIJOS DALYVIO IŠLAIDOS

10.1 Norėdamas laimėti prizą, dalyvis turi įsigyti bet kurių iš „Eurokos“ parduotuvėse parduodamų ,,Dove“ produktų už ne mažiau nei 3,99 EUR.

10.2 Registracija Akcijos svetainėje yra nemokama.

11. SKUNDŲ PATEIKIMO IR NAGRINĖJIMO TVARKA

11.1 Visos Akcijos taisyklės, nustatytos šio dokumento, yra galutinės ir vienodos visiems Akcijos dalyviams.

11.2 Akcijos dalyviai turi teisę reikšti pretenzijas dėl Akcijos vykdymo iki 2020.05.30, pateikdami raštišką pareiškimą UAB Sobum J. Jasinskio g. 16G, Vilnius. Į visas pretenzijas bus atsakyta per 30 kalendorinių dienų. Telefonas +370 616 91101 (darbo dienomis 09.00–17.00).

11.3 Visi skundai bus sprendžiami remiantis Lietuvos Respublikos įstatymais.

12. PAPILDOMA INFORMACIJA

12.1 Papildoma informacija teikiama telefonu +370 616 91101 (darbo dienomis 09.00–17.00), win@sorbum.eu.

 

 

Konkurso laimėtojai

 • 1. Irena Piskunova, Vilniaus m.
 • 2. ROMUTĖ DABAŠINSKIENĖ, Šakių r.
 • 3. Aurelija Žagaraitė, Kaišiadorių r.
 • 4. Kristina Kaupeliene, Vilniaus m.
 • 5. Ilona Stalovinaitė, Vilniaus m.
 • 6. Dovile Dauksiene, Kauno r.
 • 7. Laura Saladžiūtė, Utenos r.
 • 8. Daiva Kaminskienė, Marijampolės
 • 9. Dalia Petraitienė, Pakruojo r.
 • 10. Vaida Laukienė , Panevėžio m.
 • 11. Evelina Petrusevičiūtė, Kauno m.
 • 12. Viktorija Ašmankevičiūtė , Kauno m.
 • 13. VIOLETA DAUJOTIENĖ, Vilniaus m.
 • 14. Aistė Bernotaitė, Vilniaus m.
 • 15. Kasparas Laukys , Panevėžio m.
 • 16. Ramunė Tarasevičienė, Klaipėdos r.
 • 17. Daiva Klusienė, Akmenės r.
 • 18. Laima Mateikienė , Palangos m.
 • 19. Arvydas Lubys, Palangos m.
 • 20. Jurga Motiejūnaitė, Vilniaus m.
 • 21. Janina Kudžmienė, Lazdijų r.
 • 22. Monika Valutkevičiūtė, Lazdijų r.
 • 23. Gintarė Eidukaitė, Šiaulių m.
 • 24. Kestutis Kaukys , Panevėžio m.
 • 25. Lijana Buteikienė, Kaišiadorių r.
 • 26. Violeta Matienė, Vilniaus m.
 • 27. Laima Karpavičienė, Joniškio r.
 • 28. erika trumpuliene, Joniškio r.
 • 29. Rasa Jasiulionienė, Vilniaus m.
 • 30. ANA N0VIKOVA, Vilniaus r.