Pirkite bent vieną „Fa“ prekės ženklu pažymėtą produktą, išskyrus „Fa“ muilą ir LAIMĖKITE!

Reklaminio žaidimo „Fa vasara“ taisyklės

 

 1. Žaidimo organizatorius, koordinatorius ir duomenų tvarkytojas:
  1. Žaidimo organizatorius yra SIA „Henkel Latvia“ (toliau tekste - Organizatorius), bendrovės registracijos nr. 40003253247, adresas Gustava Zemgala g. 76, LV-1039, Ryga, Latvija.
  2. Atstovaudamas Organizatoriaus interesus Akcijos prizų distribuciją vykdo prizų koordinatorius UAB „MakesYouLocal“ (toliau tekste – Koordinatorius), bendrovės registracijos nr. 304185357, adresas Savanorių pr. 1, LT-03116 Vilnius, Lietuva.
  3. Žaidimo duomenų tvarkytojas yra UAB „MakesYouLocal“, bendrovės registracijos Nr. 304185357, adresas Savanorių pr. 1, LT-03116 Vilnius, Lietuva.

 

2. Galutinis terminas registruotis

2.1 Registruotis žaidime galima nuo 2020 m. birželio 1 d. iki 2020 m. liepos 31 d.

 

3. Prizai:

3.1 Prizų fondą sudaro 64 (šešiasdešimt keturi) prizai:

3.1.1 3 (trys) 1000 (tūkstančio) EUR vertės piniginiai prizai.

3.1.2 61 (šešiasdešimt vienas) „Fa“ produktų rinkinys. Kiekvieno vertė yra 14,95 EUR (keturiolika eurų ir devyniasdešimt penki euro centai).

3.1.2.1 Rinkinį sudaro:

 • 1 (vienas) „Fa MEN“ dušo gelis „Tropic Storm“ 250ml;
 • 1 (vienas) „Fa“ dušo gelis „Umuhei“ 250ml;
 • 1 (vienas) „Fa“ kūno šveitiklis „Polynesia Kahuna“ 200 ml;
 • 1 (vienas) „Fa MEN“ dezodorantas „Fresh&Free Mint&Bergamot“ 150ml;
 • 1 (vienas) „Fa“ dezodorantas „Fresh&Free Grapefruit&Lychee“ 150ml.

3.1.3 Bendra prizinio fondo vertė yra 3911,95 EUR (trys tūkstančiai devyni šimtai vienuolika eurų ir devyniasdešimt penki euro centai).

 

4. Registracija

4.1 Registruotis žaidime galima perkant bent 1 (vieną) „Fa“ prekės ženklu pažymėtą produktą, išskyrus „Fa“ muilą, prekybos tinkluose, esančiose Lietuvos teritorijoje, nuo 2020 m. birželio 1 d. iki 2020 m. liepos 31 d. Žaidime dalyvauja pirkimo kvitai arba sąskaitos faktūros išduoti žaidimo registracijos laikotarpiu.

4.2 Žaidimo produktų pirkimas turi būti įvykdytas vienu pirkimu. Sąskaitos faktūros išrašytos juridiniams asmenis žaidime nedalyvauja.

4.3 Įsigijus žaidimo produktus dalyvis turi nemokamai registruotis žaidimui skirtame tinklalapyje www.registerpromo.info, registruojantis dalyvis turi nurodyti savo vardą, pavardę, pirkimo kvito ar sąskaitos faktūros, numerį, telefono numerį ir el. paštą.

4.4 Dalyvis turi saugoti pirkimo kvitą ar sąskaitą faktūrą iki 2020 m. rugsėjo 4 d., nes laimėjimo atveju pirkimo dokumentas yra dalyvavimo žaidime įrodymas ir yra reikalingas atsiimant prizus.

4.5 Jei registracija sėkminga, tai patvirtinanti žinutė pasirodys tinklalapyje. Tik sėkmingai užsiregistravę dalyviai dalyvauja žaidime. Neteisingai užsiregistravę dalyviai nedalyvauja žaidime.

4.6 Vienas dalyvis gali dalyvauti žaidime neribotą kiekį kartų, kiekvieną kartą įsigydamas 1 (vieną) žaidimo produktą vienu pirkimu.

4.7 Žaidimo Organizatorius pasilieka teisę neišduoti prizo laimėtojui jei dalyvis:

4.7.1 Užregistravo vieną unikalų pirkimo kvitą ar sąskaitą faktūrą kelis kartus;

4.7.2 Užregistravo vieną ir tą patį pirkimo kvitą ar sąskaitą faktūrą pakeisdamas simbolius į panašius, pirkimo dokumente pridėdamas papildomus simbolius ar skaičius arba pakeisdamas skaičių ir simbolių kombinaciją;

4.7.3 Užregistravo kitus pirkimo kvite ar sąskaitoje faktūroje randamus skaičius, kurie nėra pirkimo dokumento numeris.

4.8 Žaidimo Organizatorius nėra atsakingas už:

4.8.1 Galimą dalyvių nuostolį, patirtą perkant žaidimo produktą ar atsiimant prizą;

4.8.2 Pasekmes, kurios kyla dėl melagingų duomenų pateikimo ar kitų netikslumų kylančių dėl dalyvio kaltės;

4.8.3 Nebaigtas registracijas, kurias pabaigti sutrukdė techniniai įrangos gedimai registracijos vietoje ar interneto sutrikimai.

4.9 Dalyvaudamas žaidime dalyvis sutinka, kad jo duomenis tvarkytų UAB „MakesYouLocal“ savo duomenų bazėje laimėtojų ištraukimo, jų paskelbimo ir prizų išdalinimo tikslais SIA „SOMESE Baltic“ (įmonės kodas 40103207278) duomenų bazėje registracijų išsaugojimo tikslais.

 

5. Laimėtojų nustatymas:

5.1 Prizų laimėtojai bus nustatomi atsitiktiniu būdu atrenkant laimėtojus kompiuterinės programos pagalba. Laimėtojai bus nustatyti 2020 m. rugpjūčio 1 d.

5.2 Prizų traukime 2020 m. rugpjūčio 1 d. bus ištraukti 3 (trys) piniginio prizo laimėtojai ir 6 (šeši) rezerviniai laimėtojai bei 61 (šešiasdešimt vienas) „Fa“ produktų rinkinio laimėtojas ir  25 (dvidešimt penkti) rezerviniai laimėtojai.

 

6. Laimėtojų paskelbimas:

6.1 Laimėtojai bus paskelbti tinklalapyje www.registerpromo.info per 3 (tris) darbo dienas po prizų traukimo.

 

7. Prizų atsiėmimas:

7.1 UAB „MakesYouLocal susisieks su laimėtojais asmeniškai susitarti dėl prizų atsiėmimo.

7.2 Prizai atsiimami UAB „MakesYouLocal“ biure Vilniuje, Savanorių pr. 1 iki 2020 m. rugpjūčio 28  d.  Prizai gali būti atsiimti darbo dienomis nuo 13.00 iki 17.00 val.

7.3 Atsiimant prizą, laimėtojai su savimi turi turėti pirkimo kvitą arba sąskaitą faktūrą registruotą žaidime bei galiojantį tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą arba AT kortelę).

7.4 Prizai neišmokami pinigine suma, nekeičiami į kitą prizą, produktus ar paslaugas.

7.5 Laimėtojai, gyvenantys ne Vilniuje ir negalintys atvykti į Vilnių atsiimti papildomo prizo ir norintys kad prizas būtų nemokamai išsiųstas, turi parašyti el. paštu: loterijos@makesyoulocal.com ir atsakyti į klausimus:

7.5.1 Nurodyti laimėtojo vardą, pavardę, OMNIVA paštomato adresą ar pristatymo adresą ir laisva forma išreikšti norą atsiimti žaidimo „Fa vasara“ prizą OMNIVA paštomatu.

7.5.2 Nuotrauka su galiojančiu pirkimo kvitu arba sąskaitą faktūra turi būti prisegta su aiškiai matomu žaidimo produkto pirkimu, pirkimo kvito numeriu ir pirkimo data.

7.6 Prizas bus išsiųstas iš Organizatorių biuro per 10 (dešimt) darbo dienų po registracijos ir pristatytas atsižvelgiant į pristatymo paslaugas teikiančių įmonių terminus ir sąlygas.

7.7 Jei prizai nebus atsiimti laimėtojų iki 2020 m. rugpjūčio 28., UAB „MakesYouLocal susisieks su rezerviniais laimėtojais asmeniškai. Rezerviniai laimėtojai galės prizus atsiimti iki 2020 m. rugsėjo 4 d.

7.8 Prizai, kurie bus neatsiimti laimėtojų iki 2020 m. rugsėjo 4 d., taps SIA „Henkel Latvia“ nuosavybėje.

 

8. Baigiamosios nuostatos:

8.1 SIA „Henkel Latvia“ ir UAB „MakesYouLocal“ darbuotojai negali dalyvauti žaidime.

8.2 Organizatorių ir dalyvių teisės ir pareigos yra apibūdintos tik šiomis taisyklėmis.

8.3 Reklaminėje medžiagoje pateikiama šio žaidimo informacija yra tik informacinio pobūdžio.

8.4 Dalyvavimas šiame žaidime reiškia, kad dalyvis sutinka su šiose taisyklėse nurodytomis nuostatomis.

8.5 Visi žaidimo organizatorių priimti su žaidimu susiję sprendimai žaidimo metu yra galutiniai ir privalomi visiems dalyviams.

8.6 UAB „MakesYouLocal“ turi teisę iš dalies pakeisti žaidimo taisykles bet kuriuo metu be išankstinio perspėjimo, tam kad būtų užtikrintas saugumas ir skaidrumas, paskelbiant pakeitimus žaidimo puslapyje www.registerpromo.info.

8.7 Dalyviai turi teisę iki  2020 m. rugsėjo 18 d.. pateikti skundus dėl žaidimo eigos. Visi skundai turi būti rašomi žaidimo koordinatoriui UAB „MakesYouLocal“, adresu Savanorių pr. 1, LT-03116 Vilnius, Lietuva. Atsakymai į skundus turi būti pateikti per 15 darbo dienų nuo skundo gavimo datos.

8.8 Visų dalyvių asmeniniai duomenys bus naudojami tik žaidimo vykdymo, o ne rinkodaros tikslams. Nuo prizų atidavimo termino pabaigos t. y. 2020 m. rugsėjo 4 d., asmeniniai duomenys bus sunaikinti ne vėliau nei per 30 dienų.

 

9. Papildoma informacija:

9.1 Norint gauti daugiau informacijos apie žaidimą:

9.1.1 Apsilankykite tinklalapyje www.registerpromo.info;

9.1.2 Susisiekite internetu rašydami loterijos@makesyoulocal.com;

9.1.3 Skambinkite telefono numeriu +370 623 53455.