Uždaryti
Išjungti
Prisijungti
Uždaryti
Jūsų krepšelis tuščias
Išjungti

Pirkite bent du „Fa“ prekės ženklu pažymėtus produktus ir laimėkite!

Reklaminio žaidimo „Fa vasaros žaidimas“ taisyklės

 

  1. Žaidimo organizatorius, koordinatorius ir duomenų tvarkytojas
    1. Žaidimo organizatorius yra SIA „Henkel Latvia“ (toliau tekste – Organizatorius), įmonės kodas 40003253247, adresas Gustava Zemgala g. 76, LV-1039, Ryga, Latvija.
    2. Atstovaudamas Organizatoriaus interesams Žaidimo prizų distribuciją vykdo prizų koordinatorius UAB „MakesYouLocal“ (toliau tekste – Koordinatorius), įmonės kodas 304185357, adresas Teatro g. 9b-19, LT-03107 Vilnius, Lietuva.
    3. Žaidimo duomenų tvarkytojas yra SIA „Henkel Latvia“, įmonės kodas 40003253247, adresas Gustava Zemgala g. 76, LV-1039, Ryga, Latvija.

 

2. Registracijos terminai

2.1 Registruotis žaidime galima nuo 2021 m. birželio 14 d. iki 2021 m. rugpjūčio 15 d.

 

3. Prizai

3.1 Prizų fondą sudaro 10 (dešimt) prizų:

3.1.1 1 (vienas) 1000 (tūkstančio) EUR vertės piniginis prizas.

3.1.2 9 (devynios) 150 (šimto penkiasdešimt) EUR vertės „Sportland“ dovanų kortelės.

3.1.3 Bendra prizinio fondo vertė yra 2350 EUR (du tūkstančiai trys šimtai penkiasdešimt eurų).

 

4. Registracija

 

4.1 Registruotis žaidime galima perkant bent 2 (du) „Fa“ prekės ženklu pažymėtus produktus, išskyrus kietąjį muilą, prekybos centruose, esančiose Lietuvos teritorijoje, bei elektroninėse parduotuvėse, kuriose prekiaujama žaidime dalyvaujančiais produktais, nuo 2021 m. birželio 14 d. iki 2021 m. rugpjūčio 15 d. Žaidime dalyvauja pirkimo kvitai ar sąskaitos faktūros (toliau tekste – pirkimo dokumentai), išduoti žaidimo registracijos laikotarpiu.

4.2 Žaidimo produktų pirkimas turi būti įvykdytas vienu pirkimu.

4.3 Žaidime nedalyvauja pirkimo dokumentai išduoti juridiniams asmenims.

4.4 Įsigijęs žaidimo produktus, dalyvis gali nemokamai registruotis žaidimui skirtame tinklapyje www.registerpromo.info Registruodamasis dalyvis turi nurodyti savo vardą, pavardę, telefono numerį, el. paštą ir pirkimo dokumento numerį.

4.5 Dalyvis turi saugoti pirkimo dokumentą iki 2021 m. rugsėjo 17 d., nes laimėjimo atveju pirkimo dokumentas yra dalyvavimo žaidime įrodymas ir turi būti pateiktas atsiimant prizus.

4.6 Vienas dalyvis gali dalyvauti žaidime neribotą kiekį kartų, kiekvieną kartą įsigydamas bent 2 (du) žaidimo produktus vienu pirkimu.

4.7 Žaidimo Koordinatorius pasilieka teisę neišduoti prizo laimėtojui, jei dalyvis:

4.7.1 užregistravo vieną unikalų pirkimo dokumentą kelis kartus;

4.7.2 užregistravo tą patį pirkimo dokumentą, pakeisdamas simbolius į panašius, pirkimo dokumente pridėdamas papildomus simbolius ar skaičius arba pakeisdamas skaičių ir simbolių kombinaciją;

4.7.3 užregistravo kitus pirkimo dokumente aptiktus skaičius, kurie nėra pirkimo dokumento numeris.

4.8 Žaidimo Koordinatorius nėra atsakingas už:

4.8.1 galimą dalyvių nuostolį, patirtą perkant žaidimo produktą ar atsiimant prizą;

4.8.2 pasekmes, kurios kyla dėl melagingų duomenų pateikimo ar kitų netikslumų, kylančių dėl dalyvio kaltės;

4.8.3 nebaigtas registracijas, kurias pabaigti sutrukdė techniniai įrangos gedimai registracijos vietoje ar interneto sutrikimai.

4.9 Dalyvaudamas žaidime, dalyvis sutinka, kad jo duomenis tvarkytų UAB „MakesYouLocal“ savo duomenų bazėje laimėtojų ištraukimo, jų paskelbimo ir prizų išdalinimo tikslais bei SIA „SOMESE Baltic“ (įmonės kodas 40103207278) duomenų bazėje registracijų išsaugojimo tikslais.

 

5. Laimėtojų nustatymas

5.1. Prizų laimėtojai bus nustatomi atsitiktiniu būdu atrenkant laimėtojus kompiuterio programa. Laimėtojai bus renkami:

5.1.1 2021-06-22 1 (vienas)  „Sportland“ dovanų kortelės laimėtojas ir 1 (vienas) rezervinis laimėtojas, kurie registravosi nuo 2021-06-14 iki 2021-04-20;

5.1.2 2021-06-29 1 (vienas)  „Sportland“ dovanų kortelės laimėtojas ir 1 (vienas) rezervinis laimėtojas, kurie registravosi nuo 2021-06-21 iki 2021-04-27;

5.1.3 2021-07-06 1 (vienas)  „Sportland“ dovanų kortelės laimėtojas ir 1 (vienas) rezervinis laimėtojas, kurie registravosi nuo 2021-06-28 iki 2021-07-04;

5.1.4 2021-07-13 1 (vienas)  „Sportland“ dovanų kortelės laimėtojas ir 1 (vienas) rezervinis laimėtojas, kurie registravosi nuo 2021-07-05 iki 2021-07-11;

5.1.5 2021-07-20 1 (vienas)  „Sportland“ dovanų kortelės laimėtojas ir 1 (vienas) rezervinis laimėtojas, kurie registravosi nuo 2021-07-12 iki 2021-07-18;

5.1.6 2021-07-27 1 (vienas)  „Sportland“ dovanų kortelės laimėtojas ir 1 (vienas) rezervinis laimėtojas, kurie registravosi nuo 2021-07-19 iki 2021-07-25;

5.1.7 2021-08-03 1 (vienas)  „Sportland“ dovanų kortelės laimėtojas ir 1 (vienas) rezervinis laimėtojas, kurie registravosi nuo 2021-07-26 iki 2021-08-01;

5.1.8 2021-08-10 1 (vienas)  „Sportland“ dovanų kortelės laimėtojas ir 1 (vienas) rezervinis laimėtojas, kurie registravosi nuo 2021-08-02 iki 2021-08-08;

5.1.9 2021-08-17 1 (vienas)  „Sportland“ dovanų kortelės laimėtojas ir 1 (vienas) rezervinis laimėtojas, kurie registravosi nuo 2021-08-09 iki 2021-08-15;

5.2 2021-08-17 bus ištrauktas 1 (vienas) 1000 (tūkstančio) EUR vertės piniginio prizo laimėtojas ir 1 (vienas) rezervinis laimėtojas.

 

 

6. Laimėtojų paskelbimas

6.1 Laimėtojai bus paskelbti tinklapyje www.registerpromo.info per 3 (tris) darbo dienas po kiekvieno prizų traukimo.

 

7. Prizų atsiėmimas

7.1 UAB „MakesYouLocal“ susisieks su laimėtojais asmeniškai susitarti dėl prizų atsiėmimo.

7.2 Prizai atsiimami UAB „MakesYouLocal“ biure Vilniuje, Teatro g. 9b-19 (prie vartelių spauskite „1“), iki 2021 m. rugsėjo 10 d. Prizai gali būti atsiimti darbo dienomis nuo 13.00 iki 17.00 val.

7.3 Atsiimdami prizą, laimėtojai turi turėti pirkimo dokumentą, registruotą žaidime bei galiojantį tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą arba ATK).

7.4 Prizai neišmokami pinigine suma, nekeičiami į kitą prizą, produktus ar paslaugas, nesiunčiami paštu.

7.5 Jei prizo vertė viršija 100 EUR, laimėtojas žaidimo prizų Koordinatoriui turės pateikti savo asmens kodą bei gyvenamosios vietos adresą, kurie bus naudojami deklaruoti prizo vertę. Jeigu prizo vertė viršija 200 EUR, laimėtojas turės pateikti savo asmens kodą bei gyvenamosios vietos adresą gyventojo dėl pajamų mokesčio sumokėjimo. Su prizais susijusius mokesčius sumoka Koordinatorius.

7.6 Laimėtojai, gyvenantys ne Vilniuje ir negalintys atvykti į Vilnių atsiimti prizo bei norintys, kad prizas būtų nemokamai išsiųstas, turi parašyti el. paštu: loterijos@makesyoulocal.com ir atsakyti į klausimus:

7.6.1 nurodyti laimėtojo vardą, pavardę, žaidimo pavadinimą, „Omniva“ paštomato adresą ir laisva forma išreikšti norą atsiimti žaidimo „Fa vasaros žaidimas“ prizą „Omniva“ paštomatu.

7.6.2 jei registracijos metu pirkimo dokumentas nebuvo įkeltas, nuotrauka, su galiojančiu pirkimo dokumentu turi būti prisegta su aiškiai matomu žaidimo produkto ar produktų pirkimu, pirkimo dokumento numeriu ir pirkimo data.

7.7 Prizai, kurių vertė yra virš 200 EUR, siunčiami nebus.

7.8 Prizas bus išsiųstas iš Koordinatorių biuro per 10 (dešimt) darbo dienų po sėkmingo pateiktų duomenų patvirtinimo ir pristatytas atsižvelgus į pristatymo paslaugas teikiančių įmonių terminus ir sąlygas.

7.9 Prizai, kurių neatsiims laimėtojai iki 2021 m. rugsėjo 10 d., bus perduoti rezerviniams laimėtojams, kurie prizus galės atsiimti iki 2021 m. rugsėjo 17 d.

7.10 Prizai, kurių neatsiims laimėtojai iki 2021 m. rugsėjo 17 d. taps SIA „Henkel Latvia“ nuosavybe.

 

8. Baigiamosios nuostatos

8.1 SIA „Henkel Latvia“ ir UAB „MakesYouLocal“ darbuotojai negali dalyvauti žaidime.

8.2 Organizatoriaus, Koordinatoriaus ir dalyvių teisės bei pareigos yra apibūdintos tik šiomis taisyklėmis.

8.3 Reklaminėje medžiagoje pateikiama šio žaidimo informacija yra tik informacinio pobūdžio.

8.4 Dalyvavimas šiame žaidime reiškia, kad dalyvis sutinka su šiose taisyklėse nurodytomis nuostatomis.

8.5 Visi žaidimo Organizatoriaus priimti su žaidimu susiję sprendimai žaidimo metu yra galutiniai ir privalomi visiems dalyviams.

8.6 UAB „MakesYouLocal“ turi teisę iš dalies pakeisti žaidimo taisykles bet kuriuo metu be išankstinio perspėjimo, kad paskelbus pakeitimus žaidimo puslapyje www.registerpromo.info, būtų užtikrintas saugumas ir skaidrumas.

8.7 Dalyviai turi teisę iki 2021 m. spalio 1 d. pateikti skundus dėl žaidimo eigos. Visi skundai turi būti skirti žaidimo koordinatoriui UAB „MakesYouLocal“, adresu Teatro g. 9b-19, LT-03107 Vilnius, Lietuva arba el. paštu [email protected]. Atsakymai į skundus turi būti pateikti per 15 darbo dienų nuo skundų gavimo datos.

8.8 Visų dalyvių asmeniniai duomenys bus naudojami tik žaidimo vykdymo, o ne rinkodaros tikslais. Nuo prizų atidavimo termino pabaigos, t. y. 2021 m. rugsėjo 17 d., asmeniniai duomenys bus sunaikinti ne vėliau nei per 30 dienų.

 

9. Papildoma informacija

9.1 Norėdami gauti daugiau informacijos apie žaidimą:

9.1.1 apsilankykite tinklapyje www.registerpromo.info;

9.1.2 susisiekite el. paštu [email protected];

9.1.3 skambinkite telefono numeriu +370 623 53455.