Pirkite „ALWAYS“ ir atsiimkite savo prizą!

AKCIJOS TAISYKLĖS

 1. Bendrosios nuostatos
  1. Akcijos užsakovas – UAB „SANITEX “, įmonės kodas 110443493, adresas Raudondvario pl. 131, LT-47501 Kaunas.
  2. Akcijos organizatorius – UAB „SANITEX “, įmonės kodas 110443493, adresas Raudondvario pl. 131, LT-47501 Kaunas.
  3. Akcija vyksta prekybos tinkle EUROKOS nuo 2020 m. liepos 29 d. iki 2020 m. rugpjūčio 31 d., bet ne ilgiau negu išdalinamas visas 2.1 punkte nurodytas prizų fondas.
 2. Prizų fondas
  1. 2500vnt metalinių „Always“ dėžučių. Prizų kiekis ribotas.
  2. Prizo išvaizda gali šiek tiek skirtis nuo reklaminėje medžiagoje pateikto vizualo.
 3. Akcijos vykdymo procedūra, dalyvavimo sąlygos 
  1. Akcijoje dalyvaujantys produktai:
 • Hig.pak.ALWAYS U Night, 14vnt.

4015400032328

 • Hig.pak.ALWAYS Platin.NP,16vnt

8001090444912

 • Hig.pak.ALWAYS Platin.Night,12

8001090445070

 • Hig.pak.ALWAYS UNP Sensitive20

4015400213932

 • Hig.pak.ALWAYS Sensitive, 40v

4015400343073

 • Hig.pak.ALWAYS UNP, 20 vnt.

4015400006770

 • Hig.pak.ALWAYS USP, 16 vnt.

4015400006756

 • Hig.pak.ALWAYS Ultra Extra Night, 12 vnt.

4015400612469

 • Hig.pak.ALWAYS UNP, 40 vnt.

4015400095163

 • Hig.įkl.ALWAYS to GO Fresh,20v                    

8001090361998

 • Hig.įkl.ALWAYS Dail.to GO,20                      

8001090594037

 • Hig.Įkl. ALWAYS FRESH&PROTECT 58vnt

4015400565574

 • Hig įkl. ALWAYS FRESH&PROTECT 30VNT

4015400564652

 • Hig.įkl.ALWAYS Discreet Long,

8001841009612

 • Hig įkl. ALWAYS EXTRA PROTECT 26VNT

8001090718464 

 • Hig įkl. ALWAYS EXTRA PROTECT 52VNT

4015400564324

 • Hig įkl. ALWAYS FRESH&PROTECT 60VNT

4015400563747

3.2 Norėdamas dalyvauti akcijoje asmuo EUROKOS parduotuvėse Akcijos laikotarpiu turi įsigyti bent vieną 3.1. punkte nurodytą produktą. Už kiekvieną įsigytą 3.1. punkte nurodytą produktą asmuo gali atsiimti vieną prizą.

3.3 Norint atsiimti prizą, asmuo turi pateikti 3.1. punkte nurodyto produkto pirkimo laikotarpiu nuo 2020 m. liepos 29 d. iki 2020m. rugpjūčio 31d. kvitą EUROKOS parduotuvės kasoje. Su tuo pačiu pirkimo kvitu galima atsiimti prizą tik vieną kartą.

3.4 Pirkimo kvitus būtina išsaugoti iki prizo atsiėmimo dienos.

3.5 Prizai dalinami nuo 2020 m. liepos 29 d. iki 2020 m. rugpjūčio 31 d. bet ne ilgiau negu išdalinamas visas 2.1 punkte nurodytas prizų fondas.

3.6 Prizai į pinigus ar kitus prizus nekeičiami.

3.7 Organizatorius nėra atsakingas už atvejus, kai teisė gauti prizą, ar atsiimti/gauti laimėjimą negali būti realizuota dėl asmeninės dalyvio situacijos, šių taisyklių ar prizo perdavimo tvarkos pažeidimo. Tokiais atvejais jokia dalyvio žala neatlyginama ir negautas prizas ar jo vertė nekompensuojami.

4. Dalyvio išlaidos, susijusios su dalyvavimu Akcijoje 

4.1 Akcijos dalyviui tenka bet kokios jo išlaidos, susijusios su prizo atsiėmimu ir naudojimu, taip pat kitos išlaidos, priklausančios nuo asmeninės akcijos dalyvio situacijos.

4.2 Visi su laimėjimu susiję privalomi valstybiniai mokesčiai, jei tokių būtų, bus sumokėti Akcijos užsakovo.

5. Skundų nagrinėjimo tvarka 

5.1 Dalyvių skundai dėl Akcijos taisyklių pažeidimo gali būti pateikti raštu, skundą su juos pagrindžiančiais įrodymais siunčiant. Jis turi būti siunčiamas UAB UAB „SANITEX “, į. k. 110443493, adresas Raudondvario pl. 131, LT-47501 Kaunas arba el. paštu Jurgita.rm@sanitex.eu. Skundai turi būti pateikiami ne vėliau kaip per 7 dienas nuo pažeidimo įvykdymo dienos, tačiau bet kuriuo atveju ne vėliau kaip iki 2020 m. spalio 10 d.

5.2 Organizatorius pagrįstus skundus išnagrinėja ir į juos atsako per 30 darbo dienų laikotarpį,  skaičiuojant nuo raštiško skundo gavimo dienos.

6. Kitos sąlygos

6.1 Akcijoje negali dalyvauti UAB „Kosmelita“, UAB „Sanitex“ darbuotojai bei jų šeimų nariai.

6.2 Organizatorius pasilieka teisę neleisti dalyvauti ar diskvalifikuoti iš Akcijos dalyvį, jei yra pagrindas įtarti, kad asmuo pažeidžia įstatymus ar šios Akcijos taisykles bei sąlygas.

6.3 Organizatorius pasilieka teisę keisti akcijos taisykles ir sąlygas bei įsipareigoja apie tai informuoti internetinėje svetainėje  www.protingaspasirinkimas.lt

6.4 Su visais terminais ir sąlygomis galite susipažinti tinklalapyje  www.protingaspasirinkimas.lt

6.5 Papildoma ir išsami informacija apie Žaidimą teikiama el. paštu jurgita.rm@sanitex.eu.