Pirkite 2 "Shwarzkopf" produktus ir laimėkite kelionę į Niujorką arba iPhone 11!

Reklaminio žaidimo „Henkel Schwarzkopf“ taisyklės

1. Žaidimo organizatorius, koordinatorius ir duomenų tvarkytojas:

1.1 Žaidimo organizatorius yra SIA „Henkel Latvia“ (toliau tekste - Organizatorius), bendrovės registracijos nr. 40003253247, adresas Gustava Zemgala g. 76, LV-1039, Ryga, Latvija.

1.2 Atstovaudamas Organizatoriaus interesus Akcijos prizų distribuciją vykdo prizų koordinatorius UAB „MakesYouLocal“ (toliau tekste – Koordinatorius), bendrovės registracijos nr. 304185357, adresas Savanorių pr. 1, LT-03116 Vilnius, Lietuva.

1.3 Žaidimo duomenų tvarkytojas yra UAB „MakesYouLocal“, bendrovės registracijos nr. 304185357, adresas Savanorių pr. 1, LT-03116 Vilnius, Lietuva.

2. Prizai:

2.1 Prizų fondą sudaro 3 (trys) prizai:

2.1.1. 1 (viena) kelionė į Niujorką dviems. Kelionės vertė yra 2200 EUR (du tūkstančiai du šimtai eurų).

2.1.2. 2 (du) „Apple iPhone 11 RED“ (64GB) telefonai. Kiekvieno vertė yra 799 EUR (septyni šimtai devyniasdešimt devyni eurai)

2.2 Bendra prizinio fondo vertė yra 3798 EUR (trys tūkstančiai septyni šimtai devyniasdešimt aštuoni eurai).

3. Registracija:

3.1 Registruotis žaidime galima perkant bent 2 (du) „Schwarzkopf“, „Gliss Kur“, „Schauma“, „Beology“, „Schwarzkopf Men“, „Taft“, „Got2b“, „Palette“, „Seborin“, „Color Expert“, „PureColor“ prekės ženklais pažymėtus produktus „Maxima“, „Eurokos“ ir „Rimi“ prekybos centruose, esančiuose Lietuvos teritorijoje, nuo 2020 m. sausio 29 d. iki 2020 m. kovo 2 d.

3.2 Žaidime dalyvauja pirkimo kvitai išduoti žaidimo registracijos laikotarpiu nuo 2020 m. sausio 29 d. iki 2020 m. kovo 2 d.

3.3 Žaidimo produktų pirkimas turi būti įvykdytas vienu pirkimu.

3.4 Įsigijus žaidimo produktus dalyvis turi nemokamai registruotis žaidimui tinklalapyje registerpromo.info, registruojantis dalyvis turi nurodyti savo vardą, pavardę, pirkimo kvito numerį ir telefono numerį.

3.5 Dalyvis turi saugoti pirkimo kvitą iki 2020 m. kovo 31  d., nes laimėjimo atveju, pirkimo kvitas yra dalyvavimo žaidime įrodymas ir yra reikalingas atsiimant prizus.

3.6 Jei registracija sėkminga, tai patvirtinanti žinutė pasirodys tinklalapyje. Tik sėkmingai užsiregistravę dalyviai dalyvauja žaidime. Neteisingai užsiregistravę dalyviai nedalyvauja žaidime.

3.7 Vienas dalyvis gali dalyvauti Žaidime neribotą kiekį kartų, kiekvieną kartą įsigydamas 2 (du) žaidimo produktus vienu pirkimu.

3.8 Žaidimo Organizatorius pasilieka teisę neišduoti prizo laimėtojui jei dalyvis:

                3.8.1 Užregistravo vieną unikalų pirkimo kvitą kelis kartus;

              3.8.2 Užregistravo vieną ir tą patį pirkimo kvitą pakeisdamas jame esančius simbolius į panašius, pirkimo kvite pridėdamas papildomus simbolius ar skaičius arba pakeisdamas skaičių ir simbolių kombinaciją;

               3.8.3 Užregistravo kitus pirkimo kvite randamus skaičius, kurie nėra pirkimo kvito numeris.

3.9 Žaidimo Organizatorius nėra atsakingas už:

               3.9.1 Galimą dalyvių nuostolį, patirtą perkant žaidimo produktą ar atsiimant prizą;

               3.9.2 Pasekmes, kurios kyla dėl melagingų duomenų pateikimo ar kitų netikslumų kylančių dėl dalyvio kaltės;

               3.9.3 Nebaigtas registracijas, kurias pabaigti sutrukdė techniniai įrangos gedimai registracijos vietoje ar interneto sutrikimai.

3.10 Dalyvaudamas žaidime dalyvis sutinka su duomenų apdorojimu UAB „MakesYouLocal“ duomenų bazėje laimėtojų ištraukimo, jų paskelbimo ir prizų išdalinimo tikslais, taip pat ir SIA „SOMESE Baltic“ (adresas: Brīvības gatvė 103-4, Ryga, Latvija, registracijos numeris: 40103207278) duomenų bazėje registracijų išsaugojimo tikslais.

4. Galutinis terminas registruotis:

4.1 Registruotis žaidime galima nuo 2020 m. sausio 29 d. iki 2020 m. kovo 2 d.

5. Laimėtojų nustatymas:

5.1 Prizų laimėtojai bus nustatomi atsitiktiniu būdu atrenkant laimėtojus kompiuterinės programos pagalba. Laimėtojai bus nustatyti 2020 m. kovo 3 d.

5.2 Prizų traukime 2020 m. kovo 3 d. bus ištrauktas 1 (vienas) kelionės į Niujorką prizo laimėtojas ir  2 (du) „Apple iPhone 11 RED“ (64GB) telefonų laimėtojai.                                                                                                    

6. Laimėtojų paskelbimas:

6.1 Laimėtojai bus paskelbti tinklalapyje www.registerpromo.info iki 2020 m. kovo 5 d.

7. Prizų atsiėmimas:

7.1 UAB „MakesYouLocal“ susisieks su laimėtojais asmeniškai susitarti dėl prizų atsiėmimo.

7.2 Prizai atsiimami UAB „MakesYouLocal“ biure Vilniuje, Savanorių pr. 1 iki 2020 m. kovo 31 d.  Prizai gali būti atsiimti darbo dienomis nuo 13.00 iki 17.00 val.

7.3 Atsiimant prizą, laimėtojai su savimi turi turėti pirkimo kvitą registruotą žaidime bei tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą arba AT kortelę).

7.4 Prizai neišmokami pinigine suma, nekeičiami į kitą prizą, produktus ar paslaugas, nesiunčiami paštu.

7.5 Prizai, kurie bus neatsiimti laimėtojų iki 2020 m. kovo 31 d., liks SIA „Henkel Latvia“ nuosavybėje.

8. Baigiamosios nuostatos:

8.1 SIA „Henkel Latvia“ ir UAB „MakesYouLocal“ darbuotojai negali dalyvauti žaidime.

8.2 Organizatorių ir dalyvių teisės ir pareigos yra apibūdintos tik šiomis taisyklėmis.

8.3 Reklaminėje medžiagoje pateikiama šio žaidimo informacija yra tik informacinio pobūdžio.

8.4 Dalyvavimas šiame žaidime reiškia, kad dalyvis sutinka su šiose taisyklėse nurodytomis nuostatomis.

8.5 Visi žaidimo organizatorių priimti su žaidimu susiję sprendimai žaidimo metu yra galutiniai ir privalomi visiems dalyviams.

8.6 UAB „MakesYouLocal“ turi teisę iš dalies pakeisti konkurso taisyklės bet kuriuo metu be išankstinio perspėjimo, tam kad užtikrintų saugų ir teisingą konkuravimą, paskelbiant pakeitimus žaidimo puslapyje www.registerpromo.info.

8.7 Dalyviai turi teisę iki  2020 m. kovo 31 d. pateikti skundus dėl žaidimo eigos. Visi skundai turi būti rašomi žaidimo koordinatoriui UAB „MakesYouLocal“, adresu Savanorių pr. 1, LT-03116 Vilnius, Lietuva. Atsakymai į skundus turi būti pateikti per 15 darbo dienų nuo skundo gavimo datos.

8.8 Visų dalyvių asmeniniai duomenys bus naudojami tik žaidimo vykdymo, o ne rinkodaros tikslams. Nuo prizų atidavimo termino pabaigos t. y. 2020 m. balandžio 30 d., asmeniniai duomenys bus sunaikinti ne vėliau nei per 30 dienų.

9. Papildoma informacija:

9.1 Norint gauti daugiau informacijos apie žaidimą:

              9.1.1 Apsilankykite tinklalapyje www.registerpromo.info;

              9.1.2 Susisiekite internetu rašydami loterijos@makesyoulocal.com;

              9.1.3 Skambinkite telefono numeriu +370 623 53455.