Pirk RIMMEL ir laimėk bilietus į festivalį "Karklė"!

Akcijos „Pirk RIMMEL ir laimėk bilietus į festivalį „Karklė““ taisyklės:

1. AKCIJOS UŽSAKOVAS IR KOORDINATORIUS

1.1 Akcijos „Pirk „Rimmel“ ir laimėk bilietus į festivalį „Karklė““, toliau tekste „Akcija“, užsakovas yra UAB „SIROWA Vilnius“, įmonės registracijos kodas 111686053, juridinis adresas Eišiškių pl. 8A, LT-02184 Vilnius, Lietuva, toliau tekste „Užsakovas“.

1.2 Atstovaudamas Užsakovo interesus, su Akcija susijusius veiksmus vykdo Akcijos koordinatorius UAB „Kosmelita“, bendrovės registracijos Nr. 134519743, juridinis adresas Taikos pr. 100F, LT-51194 Kaunas. Toliau tekste – „Koordinatorius“.

2. AKCIJOS VIETA IR PERIODAS

2.1 Akcija vyksta nuo 2019 m. gegužės 29 d. (pirmoji registracijos diena) iki 2019 m. birželio 25 d. (paskutinė registracijos diena).

2.2 Akcija vyksta „Eurokos“ elektroninėje ir fizinėse parduotuvėse.

3. AKCIJOS DALYVIAI

3.1 Akcijoje turi teisę dalyvauti visi fiziniai asmenys, gyvenantys Lietuvos Respublikos teritorijoje ir Akcijos metu įsigiję „Eurokos“ parduodamų „Rimmel“ produktų už ne mažiau nei 10 € ir užsiregistravę Akcijai šių taisyklių 5 punkte nurodytu būdu.

3.2 Akcijoje negali dalyvauti UAB „Sirowa Vilnius“ ir UAB „Kosmelita“ darbuotojai bei jų šeimų nariai.

4. AKCIJOS PRIZŲ FONDAS

4.1 Akcijos prizas –  Bilietai 2 asmenims į festivalį „Karklė“ – 10 vnt.

5. DALYVAVIMO SĄLYGOS

5.1 Asmenys, norintys dalyvauti Akcijoje ir laimėti vieną iš Akcijos prizų, privalo atitikti šių taisyklių 3 punkte aptartas sąlygas ir Akcijos metu (nuo 2019 m. gegužės 29 d. iki 2019 m. birželio 25 d.) įsigyti „Rimmel“ produktų už ne mažiau nei 10 €.

5.2 Asmenys, įsigiję Akcijos produktų, turi interneto svetainėje www.eurokos.lt registruoti pirkimo kvito numerį arba el. parduotuvės užsakymo numerį ir nurodyti šiuos duomenis:

 • Vardą;
 • Pavardę;
 • Telefono nr.;
 • El. pašto adresą;
 • Pirkimo kvito nr. / El. parduotuvės užsakymo nr.

5.3 Užsiregistravęs Akcijoje 5.2 punkte nurodytu būdu, Akcijos dalyvis prisiima visą atsakomybę už informacijos teisingumą, tikslumą ir klaidas įvedant informaciją.

5.4 Neteisingai ar nepilnai užregistruoti duomenys nagrinėjami nebus, o juos pateikęs asmuo bus šalinamas iš Akcijos dalyvių sąrašo.

5.5 Vienas dalyvis gali registruotis Akcijoje neribotą kiekį kartų, kiekvieną kartą įsigijęs Akcijos produktų, už ne mažiau nei 10 € ir registruodamas kitą pirkimo kvito kodą arba unikalų el. parduotuvės užsakymo numerį – tai padidina šansus laimėti.

5.6 Visi registruoti pirkimo kvitų kodai ir unikalūs el. parduotuvės užsakymo numeriai dalyvaus Akcijoje. Pakartotinai registruojami el. parduotuvės užsakymo numeriai Akcijoje nedalyvaus – jie bus panaikinti.

5.7 Visos Akcijos metu vienas užregistruotas pirkimo kvitas arba el. parduotuvės užsakymo numeris gali laimėti tik 1 (vieną) prizą.

5.8 Pirkimo kvitą arba el. parduotuvės užsakymo dokumentą būtina išsaugoti iki Akcijos pabaigos, jį reikės pateikti atsiimant prizą.

5.9 Pirkimo kvite arba el. parduotuvės užsakymo dokumente turi aiškiai matytis pirkimo kvito/užsakymo numeris, kuris turi atitikti registruotą Akcijoje pirkimo kvito/el. parduotuvės užsakymo numerį, pirkimo/užsakymo data ir Akcijos prekių, įsigytų Akcijos laikotarpiu, pavadinimai bei kaina.

5.10 Jei prizo laimėtojas negali pateikti šiose taisyklėse nurodytų asmens tapatybę ir pirkinį patvirtinančių dokumentų arba šiuose dokumentuose pateikta informacija nesutampa su Akcijos metu atlikta laimėjusia registracija, prizas nebus išduotas.

5.11 Registruodamasis dalyvis automatiškai išreiškia savo sutikimą, kad jo asmens duomenys būtų naudojami Akcijos administravimo (registracijų kaupimas, laimėtojų nustatymas, laimėtojų skelbimas, prizų išdavimas) tikslais ir suteikti Akcijos Koordinatoriui. Visa asmeninė informacija yra laikoma visiškai konfidencialia. Akcijos dalyvių pateikta su dalyvavimu Akcijoje susijusi informacija ir asmeniniai duomenys apibendrinami, apdorojami ir saugomi pagal Lietuvos Respublikos įstatymų ir norminių aktų reikalavimus dėl asmens duomenų apsaugos.

6. LAIMĖTOJŲ NUSTATYMAS

6.1 Prizų laimėtojai bus nustatomi atsitiktinumo principu, padedant kompiuterio programoms.

6.2 Pasibaigus Akcijai, 2019 m. liepos 3 d. bus vykdomas vienas lošimas, kurio metu bus nustatyti 10 (dešimt) laimėtojų, kuriems atiteks 4 punkte įvardintas prizas.

7. LAIMĖTOJŲ SKELBIMAS

7.1 Lošimo nugalėtojai bus paskelbti interneto svetainėje www.eurokos.lt per 3 (tris) darbo dienas po lošimo, t.y. iki 2019 m. liepos 8 d.

7.2 Su Akcijos laimėtojais bus susisiekta asmeniškai per 3 darbo dienas po lošimo registracijos metu nurodytu telefono numeriu ar el. paštu.

8. PRIZŲ ATSIĖMIMAS

8.1 Laimėtojai, norintys gauti prizą, turi pateikti Akcijos Koordinatoriui laimingojo pirkimo kvitą/el. parduotuvės užsakymo dokumentą el. paštu info@eurokos.lt; ar atvykus į Akcijos koordinatoriaus patalpas, adresu UAB „Kosmelita“, Taikos pr. 100F, LT-51194 Kaunas, iki 2019 m. liepos mėn. 19 d. Papildoma informacija teikiama telefonu +370 37 350105 (darbo dienomis 10.00–17.00).

8.2 Jei Akcijos laimėtojas yra nepilnametis, pateikti už jį duomenis turi vienas iš tėvų ar globėjų, taip pat jis turi pateikti savo asmens tapatybę ir globą patvirtinantį dokumentą.

8.3 Prizai laimėtojams bus įteikti iki 2019 m. liepos 29 d.

8.4 Atsiėmę prizus, laimėtojai neturi teisės kreiptis į Akcijos rengėjus ar kitas instancijas su pretenzijomis dėl prizų.

8.5 Laimėtojai, kurie nepateiks 8.1. punkte išvardintų dokumentų bei kitų prizų distribucijai reikalingų duomenų iki numatyto termino pabaigos, praras teisę į prizą ir jis liks Akcijos Užsakovo nuosavybėje.

8.6 Akcijos rengėjai neatsako už galimus prizų laimėtojų nuostolius, patirtus naudojant prizus.

8.7 Prizas nekeičiamas į kitą prizą ar grynuosius pinigus.

8.8 Akcijos rengėjai neatsako už Akcijos dalyvių pašalinimą iš lošimo ir prizų neišdavimą, jei Akcijos dalyvis nesilaiko šių taisyklių, jo pateikta informacija yra neteisinga ar netiksli.

9. UŽSAKOVO ATSAKOMYBĖ

9.1 Užsakovas neatsako už prizų išdavimą, jei dalyvis registracijos metu neteisingai užpildė duomenis.

9.2 Užsakovas neatsako už internetinio ryšio trikdžius. Atsiradus techniniams nesklandumams, keliantiems kliūtis organizuojamos Akcijos vykdymui, Užsakovas deda visas galimas pastangas kuo greičiau jas pašalinti.

9.3 Užsakovas pasilieka teisę keisti Akcijos taisykles ir sąlygas bei įsipareigoja iš anksto apie tai informuoti internetinėje svetainėje www.eurokos.lt.

10. PAPILDOMA INFORMACIJA

10.1 Papildoma informacija teikiama telefonu +370 37 350105 ar el. paštu info@eurokos.lt.

Konkurso laimėtojai

 • 1. Rima Matulevičienė , Kaišiadorių r.
 • 2. Laurynas Šimkus, Kauno m.
 • 3. Eglė Briedytė, Vilniaus m.
 • 4. Lidija Šimkienė, Radviliškio r.
 • 5. Vitalija J, Kauno m.
 • 6. Genovaitė Bel;azarienė, Kauno m.
 • 7. Vaida Ramonaitiene, Kauno m.