Uždaryti
Išjungti
Prisijungti
Uždaryti
Jūsų krepšelis tuščias

„Nauji metai, Nauji ritualai“ įsigykite bet kurį „L’Oreal Paris“ produktą iš „Eurokos“ fizinės ar el. parduotuvės ir laimėkite!

Akcijos „Nauji metai, Nauji ritualai“ taisyklės:

 

1. AKCIJOS UŽSAKOVAS IR KOORDINATORIUS

 

1.1 Akcijos „Nauji metai, Nauji ritualai“, toliau tekste „Akcija“, užsakovas yra „L’Oreal Baltic Sia“, įmonės registracijos kodas 111884284, juridinis adresas Jogailos g. 9, LT-01116 Vilnius, toliau tekste „Užsakovas“.

 

1.2 Atstovaudamas Užsakovo interesus, su Akcija susijusius veiksmus vykdo Akcijos koordinatorius UAB „Kosmelita“, bendrovės registracijos Nr. 134519743 , juridinis adresas Taikos pr. 100F, LT-51194 Kaunas. Toliau tekste – „Koordinatorius“.

 

2. AKCIJOS VIETA IR PERIODAS

 

2.1 Akcija vyksta nuo 2023 m. sausio 3 d. (pirmoji registracijos diena) iki 2023 m. sausio 30 d. (paskutinė registracijos diena).

 

2.2 Akcija vyksta „Eurokos“ fizinėse ir elektroninėje parduotuvėse.

 

3. AKCIJOS DALYVIAI

 

3.1 Akcijoje turi teisę dalyvauti visi fiziniai pilnamečiai asmenys, gyvenantys Lietuvos Respublikos teritorijoje  Akcijos metu įsigiję bet kurį „L’Oreal Paris“ produktą iš „Eurokos“ fizinės arba el. parduotuvės ir užsiregistravę Akcijai šių taisyklių 5 punkte nurodytu būdu.

 

3.2 Akcijoje negali dalyvauti Lietuvos filialas „L’Oreal Baltic Sia“ ir UAB „Kosmelita“ darbuotojai bei jų šeimų nariai.

 

4. AKCIJOS PRIZŲ FONDAS

 

4.1 Akcijos prizas  “Vilnius Grand Spa” 300 eurų vertės dovanų kuponą (1 vnt.).

 

 

5. DALYVAVIMO SĄLYGOS

 

5.1 Asmenys, norintys dalyvauti Akcijoje ir laimėti vieną iš Akcijos prizų, privalo atitikti šių taisyklių 3 punkte aptartas sąlygas ir Akcijos metu (nuo 2023 m. sausio 3 d. iki 2023 m. sausio 30 d.) įsigyti bet kurį „L’Oreal Paris“ produktą iš „Eurokos“ fizinės ar  el. parduotuvės.

 

5.2 Asmenys, įsigiję bet kurį „L’Oreal Paris“ produktą iš „Eurokos“ fizinės ar el. parduotuvės, turi interneto svetainėje www.eurokos.lt  skiltyje „KONKURSAI“ registruoti el. parduotuvės užsakymo numerį ir nurodyti šiuos duomenis:

 

    Vardą;

    Pavardę;

    Telefono nr.;

    El. pašto adresą;

    Kvito numerį arba el. parduotuvės užsakymo nr.

 

5.3 Užsiregistravęs Akcijoje 5.2 punkte nurodytu būdu, Akcijos dalyvis prisiima visą atsakomybę už informacijos teisingumą, tikslumą ir klaidas įvedant informaciją.

 

5.4 Neteisingai ar nepilnai užregistruoti duomenys nagrinėjami nebus, o juos pateikęs asmuo bus šalinamas iš Akcijos dalyvių sąrašo.

 

5.5 Vienas dalyvis gali registruotis Akcijoje neribotą kiekį kartų, kiekvieną kartą įsigijęs bet kurį „L’Oreal Paris“ produktą iš „Eurokos“ fizinės ar el. parduotuvės ir registruodamas naują unikalų kvito numerį ar el. parduotuvės užsakymo numerį – tai padidina šansus laimėti.

 

5.6 Visi registruoti unikalūs kvito numeriai ar el. parduotuvės užsakymo numeriai dalyvaus Akcijoje. Pakartotinai registruojami kvitų numeriai ar el. parduotuvės užsakymo numeriai Akcijoje nedalyvaus – jie bus panaikinti.

 

5.7 Visos Akcijos metu vienas užregistruotas kvito numeris ar el. parduotuvės užsakymo numeris gali laimėti tik 1 (vieną) prizą.

 

5.8 Kvitą ar el. parduotuvės užsakymo dokumentą būtina išsaugoti iki Akcijos pabaigos, jį reikės pateikti atsiimant prizą.

 

5.9 Kvite ar el. parduotuvės užsakymo dokumente turi aiškiai matytis užsakymo/kvito numeris, kuris turi atitikti registruotą Akcijoje kvito numerį ar el. parduotuvės užsakymo numerį, užsakymo data ir Akcijos prekių, įsigytų Akcijos laikotarpiu, pavadinimai bei kainos.

 

5.10 Jei prizo laimėtojas negali pateikti šiose taisyklėse nurodytų asmens tapatybę ir pirkinį patvirtinančių dokumentų arba šiuose dokumentuose pateikta informacija nesutampa su Akcijos metu atlikta laimėjusia registracija, prizas nebus išduotas.

 

5.11 Registruodamasis dalyvis automatiškai išreiškia savo sutikimą, kad jo asmens duomenys būtų naudojami Akcijos administravimo (registracijų kaupimas, laimėtojų nustatymas, laimėtojų skelbimas, prizų išdavimas) tikslais ir suteikti Akcijos Koordinatoriui bei Užsakovui. Visa asmeninė informacija yra laikoma visiškai konfidencialia. Akcijos dalyvių pateikta su dalyvavimu Akcijoje susijusi informacija ir asmeniniai duomenys apibendrinami, apdorojami ir saugomi pagal Lietuvos Respublikos įstatymų ir norminių aktų reikalavimus dėl asmens duomenų apsaugos.

 

6. LAIMĖTOJŲ NUSTATYMAS

 

6.1 Prizų laimėtojai bus nustatomi atsitiktinumo principu, padedant kompiuterio programoms.

 

7. LAIMĖTOJŲ SKELBIMAS

 

7.1 Laimėtojų sąrašas bus paskelbtas interneto svetainėje www.eurokos.lt iki 2023 m. vasario 6d.

 

7.2 Su Akcijos laimėtojais bus susisiekta asmeniškai per 3 darbo dienas po lošimo registracijos metu nurodytu telefono numeriu ar el. paštu.

 

8. PRIZŲ ATSIĖMIMAS

 

8.1 Prizas laimėtojui bus išsiųstas el. Paštu

 

8.2 Gavę prizą, laimėtojas neturi teisės kreiptis į Akcijos rengėjus ar kitas instancijas su pretenzijomis dėl prizų.

 

8.4 Laimėtojai, kurie nepateiks 8.1. punkte išvardintų dokumentų bei kitų prizų distribucijai reikalingų duomenų iki numatyto termino pabaigos, praras teisę į prizą ir jis liks Akcijos Užsakovo nuosavybėje.

 

8.5 Akcijos rengėjai neatsako už galimus prizų laimėtojų nuostolius, patirtus naudojant prizus.

 

8.6 Prizas nekeičiamas į kitą prizą ar grynuosius pinigus. 

 

8.7 Akcijos rengėjai neatsako už Akcijos dalyvių pašalinimą iš lošimo ir prizų neišdavimą, jei Akcijos dalyvis nesilaiko šių taisyklių, jo pateikta informacija yra neteisinga ar netiksli.

 

9. UŽSAKOVO ATSAKOMYBĖ

 

9.1 Užsakovas neatsako už prizų išdavimą, jei dalyvis registracijos metu neteisingai užpildė duomenis.

 

9.2 Užsakovas neatsako už internetinio ryšio trikdžius. Atsiradus techniniams nesklandumams, keliantiems kliūtis organizuojamos Akcijos vykdymui, Užsakovas deda visas galimas pastangas kuo greičiau jas pašalinti.

9.3 Užsakovas pasilieka teisę keisti Akcijos taisykles ir sąlygas bei įsipareigoja iš anksto apie tai informuoti internetinėje svetainėje www.eurokos.lt.

 

10. AKCIJOS DALYVIO IŠLAIDOS

 

10.1 Norėdamas laimėti prizą, dalyvis turi įsigyti bet kurį „L’Oreal Paris“ produktą iš „Eurokos“ fizinės ar el. parduotuvės.

 

10.2 Registracija Akcijos svetainėje yra nemokama.

 

11. SKUNDŲ PATEIKIMO IR NAGRINĖJIMO TVARKA

 

11.1 Visos Akcijos taisyklės, nustatytos šio dokumento, yra galutinės ir vienodos visiems Akcijos dalyviams.

 

11.2 Akcijos dalyviai turi teisę reikšti pretenzijas dėl Akcijos vykdymo iki 2023 01 30, pateikdami raštišką pareiškimą UAB „Kosmelita“, Taikos pr. 100F, LT-51194 Kaunas. Į visas pretenzijas bus atsakyta per 30 kalendorinių dienų. Telefonas pasiteirauti  +370 37 350105   (darbo dienomis 10.00–16.00).

 

11.3 Visi skundai bus sprendžiami remiantis Lietuvos Respublikos įstatymais.

 

12. PAPILDOMA INFORMACIJA

 

12.1 Papildoma informacija teikiama el. paštu [email protected]