Maybelline New York konkursas! Dalyvaukite ir laimėkite net 10 lūpdažių!

Akcijos „Maybelline New York dienos“ taisyklės:

1. AKCIJOS UŽSAKOVAS IR KOORDINATORIUS

1.1 Akcijos Maybelline New York dienos“, toliau tekste „Akcija“, užsakovas yra „L’Oréal Baltic“ SIA, įmonės registracijos kodas 40003492814, juridinis adresas Citadeles g. 12, Rīga, LV-1010, Latvija, toliau tekste „Užsakovas“.

1.2 Atstovaudamas Užsakovo interesus, su Akcija susijusius veiksmus vykdo Akcijos koordinatorius UAB „Kosmelita“, bendrovės registracijos Nr. 134519743, juridinis adresas Taikos pr. 100F, LT-51194 Kaunas. Toliau tekste – „Koordinatorius“.

2. AKCIJOS VIETA IR PERIODAS

2.1 Akcija vyksta nuo 2019 m. sausio  30 d. (pirmoji registracijos diena) iki 2019 m. vasario  26 d. (paskutinė registracijos diena).

2.2 Akcija vyksta „Eurokos“ elektroninėje parduotutvėje.

3. AKCIJOS DALYVIAI

3.1 Akcijoje turi teisę dalyvauti visi fiziniai asmenys, gyvenantys Lietuvos Respublikos teritorijoje ir Akcijos metu įsigiję bet kurių iš „Eurokos“ el. parduotuvėje parduodamų „Maybelline New York“ produktų už ne mažiau nei 12,99 € ir užsiregistravę Akcijai šių taisyklių 5 punkte nurodytu būdu.

3.2 Akcijoje negali dalyvauti SIA „L’Oréal Baltic“ ir UAB „Kosmelita“ darbuotojai bei jų šeimų nariai.

4. AKCIJOS PRIZŲ FONDAS

4.1 Akcijos prizas –  Matte Ink skysti lūpų dažai (vertė 9,90 EUR) – 10 vnt.

5. DALYVAVIMO SĄLYGOS

5.1 Asmenys, norintys dalyvauti Akcijoje ir laimėti vieną iš Akcijos prizų, privalo atitikti šių taisyklių 3 punkte aptartas sąlygas ir Akcijos metu (nuo 2019 m. sausio 30 d. iki 2019 m. vasario 26  d.) įsigyti bet kurių iš „Eurokos“ el. parduotuvėje parduodamų „L‘Oreal Paris“ produktų už ne mažiau nei 12,99 €.

5.2 Asmenys, įsigiję Akcijos produktų, parduodamų „Eurokos“ el. parduotuvėje, turi interneto svetainėje www.eurokos.lt registruoti el. parduotuvės užsakymo numerį ir nurodyti šiuos duomenis:

 • Vardą;
 • Pavardę;
 • Telefono nr.;
 • El. pašto adresą;
 • El. parduotuvės užsakymo nr.

5.3 Užsiregistravęs Akcijoje 5.2 punkte nurodytu būdu, Akcijos dalyvis prisiima visą atsakomybę už informacijos teisingumą, tikslumą ir klaidas įvedant informaciją.

5.4 Neteisingai ar nepilnai užregistruoti duomenys nagrinėjami nebus, o juos pateikęs asmuo bus šalinamas iš Akcijos dalyvių sąrašo.

5.5 Vienas dalyvis gali registruotis Akcijoje neribotą kiekį kartų, kiekvieną kartą įsigijęs bet kurių Akcijos produktų, parduodamų „Eurokos“ el. parduotuvėje už ne mažiau nei 12,99 € ir registruodamas naują unikalų el. parduotuvės užsakymo numerį – tai padidina šansus laimėti.

5.6 Visi registruoti unikalūs el. parduotuvės užsakymo numeriai dalyvaus Akcijoje. Pakartotinai registruojami el. parduotuvės užsakymo numeriai Akcijoje nedalyvaus – jie bus panaikinti.

5.7 Visos Akcijos metu vienas užregistruotas el. parduotuvės užsakymo numeris gali laimėti tik 1 (vieną) prizą.

5.8 El. parduotuvės užsakymo dokumentą būtina išsaugoti iki Akcijos pabaigos, jį reikės pateikti atsiimant prizą.

5.9 El. parduotuvės užsakymo dokumente turi aiškiai matytis užsakymo numeris, kuris turi atitikti registruotą Akcijoje el. parduotuvės užsakymo numerį, užsakymo data ir Akcijos prekių, įsigytų Akcijos laikotarpiu, pavadinimai bei kaina.

5.10 Jei prizo laimėtojas negali pateikti šiose taisyklėse nurodytų asmens tapatybę ir pirkinį patvirtinančių dokumentų arba šiuose dokumentuose pateikta informacija nesutampa su Akcijos metu atlikta laimėjusia registracija, prizas nebus išduotas.

5.11 Registruodamasis dalyvis automatiškai išreiškia savo sutikimą, kad jo asmens duomenys būtų naudojami Akcijos administravimo (registracijų kaupimas, laimėtojų nustatymas, laimėtojų skelbimas, prizų išdavimas) tikslais ir suteikti Akcijos Koordinatoriui bei Užsakovui. Visa asmeninė informacija yra laikoma visiškai konfidencialia. Akcijos dalyvių pateikta su dalyvavimu Akcijoje susijusi informacija ir asmeniniai duomenys apibendrinami, apdorojami ir saugomi pagal Lietuvos Respublikos įstatymų ir norminių aktų reikalavimus dėl asmens duomenų apsaugos.

6. LAIMĖTOJŲ NUSTATYMAS

6.1 Prizų laimėtojai bus nustatomi atsitiktinumo principu, padedant kompiuterio programoms.

6.2 Pasibaigus Akcijai, 2019 m. vasario 28 d. bus vykdomas vienas lošimas, kurio metu bus nustatyti 10 (dešimt) laimėtojų, kuriems atiteks 4 punkte įvardintas prizas.

7. LAIMĖTOJŲ SKELBIMAS

7.1 Lošimo nugalėtojai bus paskelbti interneto svetainėje www.eurokos.lt per 3 (tris) darbo dienas po lošimo, t.y. iki 2019 m. kovo 5 d.

7.2 Su Akcijos laimėtojais bus susisiekta asmeniškai per 3 darbo dienas po lošimo registracijos metu nurodytu telefono numeriu ar el. paštu.

8. PRIZŲ ATSIĖMIMAS

8.1 Laimėtojai, norintys gauti prizą, turi pateikti Akcijos Koordinatoriui laimingojo el. parduotuvės užsakymo dokumentą el. paštu info@eurokos.lt; ar atvykus į Akcijos koordinatoriaus patalpas, adresu UAB „Kosmelita“, Taikos pr. 100F, LT-51194 Kaunas, iki 2019 m. kovo mėn. 19 d. Papildoma informacija teikiama telefonu +370 37 350105 (darbo dienomis 10.00–17.00).

8.2 Jei Akcijos laimėtojas yra nepilnametis, pateikti už jį duomenis turi vienas iš tėvų ar globėjų, taip pat jis turi pateikti savo asmens tapatybę ir globą patvirtinantį dokumentą.

8.3 Prizai laimėtojams bus įteikti iki 2019 m. kovo 30 d.

8.4 Atsiėmę prizus, laimėtojai neturi teisės kreiptis į Akcijos rengėjus ar kitas instancijas su pretenzijomis dėl prizų.

8.5 Laimėtojai, kurie nepateiks 8.1. punkte išvardintų dokumentų bei kitų prizų distribucijai reikalingų duomenų iki numatyto termino pabaigos, praras teisę į prizą ir jis liks Akcijos Užsakovo nuosavybėje.

8.6 Akcijos rengėjai neatsako už galimus prizų laimėtojų nuostolius, patirtus naudojant prizus.

8.7 Prizas nekeičiamas į kitą prizą ar grynuosius pinigus.  

8.8 Akcijos rengėjai neatsako už Akcijos dalyvių pašalinimą iš lošimo ir prizų neišdavimą, jei Akcijos dalyvis nesilaiko šių taisyklių, jo pateikta informacija yra neteisinga ar netiksli. 

9. UŽSAKOVO ATSAKOMYBĖ

9.1 Užsakovas neatsako už prizų išdavimą, jei dalyvis registracijos metu neteisingai užpildė duomenis.

9.2 Užsakovas neatsako už internetinio ryšio trikdžius. Atsiradus techniniams nesklandumams, keliantiems kliūtis organizuojamos Akcijos vykdymui, Užsakovas deda visas galimas pastangas kuo greičiau jas pašalinti.

9.3 Užsakovas pasilieka teisę keisti Akcijos taisykles ir sąlygas bei įsipareigoja iš anksto apie tai informuoti internetinėje svetainėje www.eurokos.lt.

10. AKCIJOS DALYVIO IŠLAIDOS

10.1 Norėdamas laimėti prizą, dalyvis turi įsigyti bet kurių iš „Eurokos“ el. parduotuvėje parduodamų „Maybelline New York“ produktų už ne mažiau nei 12,99 €.

10.2 Registracija Akcijos svetainėje yra nemokama.

11. SKUNDŲ PATEIKIMO IR NAGRINĖJIMO TVARKA

11.1 Visos Akcijos taisyklės, nustatytos šio dokumento, yra galutinės ir vienodos visiems Akcijos dalyviams.

11.2 Akcijos dalyviai turi teisę reikšti pretenzijas dėl Akcijos vykdymo iki 2019 12 23, pateikdami raštišką pareiškimą UAB „Kosmelita“, Taikos pr. 100F, LT-51194 Kaunas. Į visas pretenzijas bus atsakyta per 30 kalendorinių dienų. Telefonas pasiteirauti  +370 37 350105   (darbo dienomis 10.00–17.00).

11.3 Visi skundai bus sprendžiami remiantis Lietuvos Respublikos įstatymais.

12. PAPILDOMA INFORMACIJA

12.1 Papildoma informacija teikiama telefonu +370 37 350105 ar el. paštu info@eurokos.lt.

Konkurso laimėtojai

 • 1. Alina Kravčenko, Vilniaus m.
 • 2. Auste Telycenaite, Vilniaus m.
 • 3. Renata Šimulionienė, Klaipėdos m.
 • 4. Roberta Grudžinskaitė, Šiaulių m.
 • 5. Erika Šimkienė, Telšių r.
 • 6. Karolina Šutkutė, Šiaulių m.