Uždaryti
Išjungti
Prisijungti
Uždaryti
Jūsų krepšelis tuščias
Išjungti

Lojalumo kortelės taisyklės

EUROKOS lojalumo programa – tai premijinė programa, suteikianti lojaliems klientams specialius pasiūlymus bei nuolaidas. Ši lojalumo programa galioja iki tolimesnio pranešimo ir gali būti nutraukta vienašališkai.

Dalyvavimas

EUROKOS lojalumo programos dalyviai privalo laikytis sutartyje nurodytų terminų ir sąlygų. EUROKOS pasilieka teisę keisti šiuos terminus ir sąlygas bet kuriuo metu apie tai pranešdama savo tinklalapyje be jokio išankstinio raštiško pranešimo kortelės turėtojui.

Norėdamas dalyvauti lojalumo programoje, klientas privalo užpildyti oficialią EUROKOS lojalumo programos dalyvio anketą ir ją pateikti bet kurioje EUROKOS parduotuvėje. Lojalumo kortelė yra duodama klientui kaip įrodymas, kad jis dalyvauja EUROKOS lojalumo programoje.

EUROKOS lojalumo programoje gali dalyvauti legaliai Lietuvoje gyvenantys asmenys, vyresni nei 16 m. Asmenims, jaunesniems nei 16 m lojalumo kortelė išduodama tuo atveju, kai anketą pasirašo nepilnamečio tėvai/globėjai.

Vienam asmeniui yra išduodama ne daugiau kaip 1 lojalumo kortelė.

Kortelės pažeidimo/sugadinimo atveju kortelės savininkas turi kreiptis į artimiausią EUROKOS parduotuvę. Kortelė bus pakeista nauja be papildomo mokesčio, o sena kortelė anuliuojama.

EUROKOS pinigų rinkimo ir atsiskaitymo kortele taisyklės

Pirkdamas visose EUROKOS parduotuvėse, EUROKOS lojalumo kortelės turėtojas kaupia pinigus – 1 (vienas) procentas nuo pirkinių sumos sugrįžta į kortelę. Sukauptų lojalumo kortelėje EUROKOS eurų kiekį kortelės turėtojas gali matyti pirkinio pirkimo kvite.

EUROKOS lojalumo kortelėje sukauptais EUROKOS eurais kortelės turėtojas gali padengti dalį pirkinių sumos.

EUROKOS eurai lojalumo kortelės sąskaitoje kaupiami tik tada, kai pirkėjas pateikia kortelę parduotuvės personalui prieš atsiskaitydamas už prekes.

Tuo atveju, jei EUROKOS lojalumo kortelė 18 mėnesių iš eilės nenaudojama, lojalumo kortelės galiojimas sustabdomas, o joje esantys sukaupti EUROKOS pinigai yra anuliuojami.

Bendrovė turi teisę bet kada iš dalies arba visiškai pakeisti taisykles ar nutraukti lojalumo programą apie tai iš anksto asmeniškai nepranešus lojalumo kortelių turėtojams. Apie tokius sprendimus lojalumo kortelių turėtojai informuojami internete adresu www.eurokos.lt.

Asmeninės informacijos rinkimas

EUROKOS kaupia asmeninę lojalumo kortelės turėtojų pateiktą informaciją tam, kad galėtų vykdyti lojalumo programą.

Lojalumo kortelės dalyviai sutinka, kad EUROKOS lojalumo kortelės turėtojo anketoje nurodytą asmeninę informaciją galima naudoti tiesioginėje rinkodaroje bei tyrimuose, siekiant ateityje sukurti specialius pasiūlymus bei paslaugas klientams.

EUROKOS tinklas įsipareigoja nepardavinėti ir neperduoti informacijos, susijusios su lojalumo programos dalyviais trečiosioms šalims, kurios yra nesusijusios su EUROKOS tinklu, išskyrus atvejus, kai toks informacijos perdavimas yra būtinas siekiant vykdyti lojalumo programą.

Užpildę bei pasirašę EUROKOS lojalumo programos dalyvio anketą kortelės turėtojai sutinka, kad jo/jos asmeninė informacija bus tvarkoma remiantis Lietuvos Respublikos asmenų duomenų reguliavimo bei Privatumo politika.