Uždaryti
Išjungti
Prisijungti
Uždaryti
Jūsų krepšelis tuščias

Karjera

Įmonė dalyvauja įvairiuose socialiniuose projektuose, darbe vadovaujasi  lygiateisiškumo principais, sudaro sąlygas įsidarbinti asmenims, kuriems yra sudėtinga įsilieti į darbo rinką, aktyviai palaiko ryšius su akademine visuomene (universitetai, kolegijos, profesinės m-klos, persikvalifikavimo centrai ir pan.), sudaro sąlygas studentams atlikti praktiką, susijusią su jų pasirinktų studijų pobūdžiu bei interesais ir įgyti praktinio pobūdžio žinių bei įgūdžių.

Praktikos metu įmonėje studentai yra įtraukiami į kasdienę įmonės veiklą, jiems yra skiriamos įvairios praktinės užduotys, didelis dėmesys yra skiriamas studentų apmokymui, adaptacijai kolektyve. Visiems studentams yra sudaromos sąlygos susipažinti su įvairių įmonės skyrių veiklos specifika, išbandyti save įvairiose situacijose ir tokiu būdu įgyti įgūdžių ir priimti  sprendimus dėl būsimos karjeros perspektyvų bei įsitikinti kokioje srityje būtų smagiausia dirbti. Esant poreikiui visada sudarome sąlygas praktiką susieti su studento baigiamuoju bakalauro ar magistro darbu. Pažangiausiems studentams pasiūlome užimti laisvas darbo vietas įmonėje ir kartu su mumis planuoti savo tolimesnį profesinį augimą. Įmonėje yra galimybės atlikti praktiką pagal trišalę sutartį tarp įmonės, studento ir studento mokymo įstaigos, taip pat yra galimybė atlikti praktiką pagal savanorišką praktikos sutartį, kuri yra sudaroma tarp praktikanto ir įmonės.

Pridėkite CV dokumentą (*.doc, *.docx, *.odt, *.pdf)*
pridėti
Pridėkite motyvacinį laišką (*.doc, *.docx, *.odt, *.pdf)
pridėti